ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 13:14
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުން
ޗައިނާ އިން ވެސް ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި
 
ޗައިނާ ސަފީރު މަރުހަބާ ދެންނެވީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި

ޗައިނާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ވަން ލިޒިން އިންތިޚާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

Advertisement

ޗައިނާ ސަފީރު ވަނީ ޑރ. މުޢިއްޒަށް ތަހުނިޔާ ދެންނެވީ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައެވެ.

ޗައިނާ ސަފީރު ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާފައިވާއިރު ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ގުޅުން ހީނަރުވާގޮތަށް ޚަބަރު ނުފެތުރުމަށް އެ ޤައުމުން ވެސް މިދިޔަ މަހު ވަނީ އެދިފައެވެ.

އެގޮތުން ޗައިނާ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން އެ ޤައުމަށް އަމާޒުކޮށް ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިފަދަ ޚަބަރުތައް ފަތުރަނީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު އޮތް ގާތްގުޅުން ހީނަރުކޮށްލުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ނުވަނުމަކީ ޗައިނާއިން އަބަދުވެސް ގެންގުޅޭ ޕޮލިސީއެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޗައިނާ އެމްބަސީން ބުނީ އެ ޤައުމުން ރާއްޖެއަށް ކޮށްދީފައިވާ ކަންކަމަކީ އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖުތިމާއީ ގޮތުން ތަރައްގީކުރުމަށް އެހީވުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް