ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 20:33
ފުލުހުންގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް
ފުލުހުންގެ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއް
-
އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް
19 މީހުން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު، 18 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
 
ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރީ ވޯޓުފޮށި ފަޅާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން 19 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު ކަމަށާއި، 18 މީހުން ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ދަނީ ''އޮޕަރޭޝަން ބްލޫ ވޭވް'' ގެ ނަމުގައި މުޅި ރާއްޖޭގައި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުންނެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކުމާއި ފޮޓޯ ނެގުމާ ގުޅިގެން 19 މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިވަގުތު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރީ ގދ. ވާދޫ ގައި ވޯޓުފޮށި ފަޅާލި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސްފައިވާ މީހާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ވާދޫގައި ވޯޓުފޮށި ބަންދުކުރި ފަހުން، މީހަކު ވަދެ ވޯޓު ފޮށި ފަޅާލާފައިވަނީ ވޯޓުލުން ނިމި، ވޯޓު ފޮށިވެސް ބަންދުކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް