ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:57
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
މިއީ މި ސީޒަންގައި ވެސް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އެއް މެޗު: ޒަވީ
 
ޒަވީ ބުނީ، މެޗުގައި ޓީމުން ދެއްކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ކުޅުމާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަކީ، ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް އެ ޓީމު އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އެއް މެޗު ކަމަށް ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ، ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ސެވިއްޔާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުވެފައި ވަނީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑަކީ ސެވިއްޔާގެ ޑިފެންޑަރު ސާޖިއޯ ރާމޯސް އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑެކެވެ. މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

Advertisement

ޒަވީ ބުނީ، މެޗުގައި ޓީމުން ދެއްކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި، ޓީމުގެ ކުޅުމާމެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބައި ކޮޅަށް ވަތް ލަނޑަކުން މޮޅުވި ނަމަވެސް، އެ މެޗަކީ ބާސެލޯނާ އިން މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އެއް މެޗެވެ. އިތުރަށް ޒަވީ ބުނީ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހާނެ ފުރުސަތު އޭނާ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބުނު ކަމަށާއި، އެހެން ނަމަވެސް ނިންމާލުމުގައި އުނދަގޫ ތަކެއް ކުރތިމަތިވީ ކަމަށެވެެ. އޭނާ ބުނީ އެކަންކަމަކީ ފަރިތަކުރުމުގައި އިތުރަށް ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނީ މުޅި ގޭމު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގިތިބެ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކާމިޔާބީ ތަކުރާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ބުންޏެވެ. އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާ އިން ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުން ކުރިއަށް ހުރި މެޗުތަކުގައި ދައްކައިފި ނަމަ، އެ ޓީމަށް ސްޕެނިޝް ލީގު ފަސޭހަ ކަމާއެކު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް