ކ. މާލެ
|
29 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 07:11
ބޯޑަރު ހުޅުވާނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ މަސައްކަތްތެރިން
ބޯޑަރު ހުޅުވާނެ ވަގުތެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ތިބި ފަލަސްތީނުގެ މަސައްކަތްތެރިން
ރޮއިޓާސް
ފަލަސްތީނު
ހުޅަނގު އައްސޭރީގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމާއެކު ޣައްޒާގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ
 
ބޯޑަރު ބަންދުކުރީ ފާއިތުވި ދެ ހަފްތާތެރޭގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒަހާރާތަކުގެ ސަބަބުން

ދެ ހަފުތާގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލުމާ އެކު ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު އެނބުރި އިސްރާއީލާއި ހިފާފައިވާ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފަލަސްތީނުގެ މަސައްކަތްތެރިން ވަނީ ގައްޒާގައި ކުރިއަށްދިޔަ މުޒާހަރާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. އެ މުޒާހަރާތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އިސްރާއީލު ސިފައިން ލައިވް ބަޑީގެ ހަމަލާތައް ދީފައިވާއިރު، ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންވަނީ ހިލައާއި ޕެޓްރޯލް ބޮން އުކައިފަ އެވެ. މި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ހަތް މީހަކު ޝަހީދުވެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވިއެވެ. އިސްރާއީލުން ބުނީ ބޯޑަރު ހުޅުވާލިޔަސް ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓުތަކުން ބޯޑަރު ރަނގަޅަށް ޗެކް ކުރަމުން ދާނެކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ފަތިހުން ފެށިގެން ފަލަސްތީނުގެ ގިނަ ބަޔަކު އެރޭޒް ޕެޑެސްޓްރިއަން ކްރޮސިން ކޮމްޕްލެކްސްގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާނެ ވަގުތަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ރޭގަނޑު އެތަނުގައި ހޭދަކުރި ގިނަ ބަޔަކު ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މިއަދު ކްރޮސިން ހުޅުވާނެކަން އަހަންނަށް އެނގުނީ ރޭގަނޑު ދަންވަރު، ދަންވަރު އެކަކުން ފެށިގެން އަހަރެން މިތާ އިންތިޒާރު ކުރީ
އަވަނީ އަބޫ އޮޑާ / ތެލްއަވީވް ގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

އިސްރާއީލުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޚާލިދު ޒުރުބް، 57، ބުނި ގޮތުގައި ވަޒީފާއަށް ގޮސް ދަރިންނަށް އާމްދަނީ ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ފާއިތުވި ދެ ހަފުތާގެ ހާލަތު އޭނައަށް މާ ބޮޑަށް ގޯސްވެފައި އޮތުމުންނެވެ.

އަނެއް ބަޔަކު ވަނީ ކްރޮސިން އަލުން ހުޅުވާލުމުން ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފަ އެވެ.

ވަރަށް އުފާވޭ ކްރޮސިން ހުޅުވިފައި އޮތުމުން. މުޒާހަރާ ތަކާ މި މައްސަލައާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތް، އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން މަސައްކަތްތެރިން މި މައްސަލަތަކުން ދުރުގައި ތިބޭނެ ކަމަށް، އެރޭޒް ބަންދުކޮށްފިނަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގެއްލުންވާނެ
އިސްރާއީލުގެ އައްސޭރިފަށުގެ އައިމަން އަލް ރިފީ / ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޖަފާގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް

ޣައްޒާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 18،000 މީހުންނަށް އިސްރާއީލުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބަންދު ކޮށްފައިވާ އެންކްލޭވްގެ ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާއިރު، ފަގީރު ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް ދުވާލަކު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޖެކްޓް ކުރެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް