ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:43
ރައީސް އިބޫއާއެކު ހަވީރު ސައި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އިބޫއާއެކު ހަވީރު ސައި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން
އެމްޑީޕީ
އަލީ ނިޔާޒު
ދަ ޑިމޮކްރޮޓްސުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދު: އަލީ ނިޔާޒު
 
ދަ ޑިމޮކްރޮޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަކީ އެމްޑީޕީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސިޔާސަތެއް
 
އެ ސިޔާސަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަން އެނގޭ

ދަ ޑިމޮކްރޮޓްސުން އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރު ހުޅުމާލޭ ރުއްގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ރައީސް އިބޫއާއެކު ހަވީރު ސައި ހަރަކާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނިޔާޒު ވިދާޅުވީ މާލެއަށް ވެސް ހުޅުމާލެއަށް ވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ސިޔާސަތުތައް އަބަދުވެސް ގެނެސްދެނީ އެމްޑީޕީން ކަމަށެވެ.

2008 ވަނަ އަހަރު އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ސަރުކާރުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފެއްޓެވީ ވެށިފަހި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި ވެށި ފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމަކީ ކާމިޔާބުކަމާއެކު ހިންގި ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޔާޒު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މާލޭގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަ ޑިމޮކްރޮޓްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް އެކުލަވާލާފައިވާ ސިޔާސަތަކީ އެމްޑީޕީއަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި އެ ސިޔާސަތާއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

ހައްލުތައް ގެނެސްދޭ ބަޔަކީ އެމްޑީޕީ ކަމަށާއި ދަ ޑިމޮކްރޮޓްސް އިން ވިސްނުން ބަދަލުކުރައްވާ އެމްޑީޕީއަށް އެނބުރި ވަޑައިގަތުމަށް ނިޔާޒު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
މަޖިލީހުގެ %33 ގޮނޑި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކުރުމަކީ މިވަގުތަށް ގެންނަންޖެހޭ މުހިއްމު ބަދަލެއް: މެންބަރު ނިޔާޒު
ފާޑުކިޔުންތަކުން އަޑުކަނޑުވައެއް ނުލެވޭނެ: މާރިޔާ
ސަރުކާރުން ދަނީ ގަސްތުގައި މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައި، ސިއްރުކޮށް، މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސް އަޅަމުން: އެމްޑީޕީ
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރުމަށް އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި
އެމްޑީޕީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ: ރައީސް ސާލިހު