ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:44
ރަޝިޔާގައި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ
ރަޝިޔާގައި ސިފައިން ފޯރިމަރަނީ
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ- ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ބްލެކް ސީ ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގައި ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގެ އެކުވެރިން އެހީތެރިވެދީފައިވޭ: ރަޝިޔާ
 
މިސައިލް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒުގެ މައި އިމާރާތުގައި ބޮޑު ވަޅެއް ހެދިފައިވޭ
 
އެމެރިކާއާއި ނޭޓޯގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކިއެވްއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދޭން
 
ބްލެކް ސީގެ ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް މިސައިލް ހަމަލާއެއް ރާވައި ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދީފައިވޭ

ބްލެކް ސީ ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގައި ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގެ އެކުވެރިން އެހީތެރިވެދީފައިވާކަމަށް ރަޝިޔާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިޔާއިން ތުހުމަތު ކުރި ގޮތުގައި، ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގެ އެކުވެރިންވަނީ، މިދިޔަ ހަފްތާގައި ރަޝިޔާގެ ބްލެކް ސީގެ ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް މިސައިލް ހަމަލާއެއް ދިނުމަށް ރާވައި ހިންގުމަށް އެހީތެރިވެދީފައެވެ.

މޮސްކޯގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު މާރިއާ ޒަޚަރޯވާ ބުދަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ޔޫކްރެއިނުން ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް ދިން ހަމަލާގައި ހުޅަނގުގެ ރިކޮނައިސަންސް ޑޭޓާއާއި ނޭޓޯގެ ގައުމުތަކުގެ ސެޓެލައިޓްތަކާއި ޖާސޫސީ ބޯޓުތައް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މޮސްކޯއިން ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އައީ އެމެރިކާއާއި ނޭޓޯގެ އެކުވެރި ގައުމުތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކިއެވްއަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީ، ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންނަށް ޖާސޫސީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ރަޝިޔާގެ ފެސިލިޓީތަކަށް ހަމަލާތައް ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދީގެން ކަމަށެވެ.

ބޭރުގެ ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ފްރާންސުން ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ސްޓޯމް ޝެޑޯ މިސައިލްތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ސެވަސްޓޮޕޯލްގައި ހުންނަ ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް މިސައިލް ހަމަލާދީގެންނެވެ.

ސެވަސްޓޮޕޯލްގައި ހުންނަ ބްލެކް ސީ ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒަށް ހުކުރު ދުވަހު ދިން މިސައިލް ހަމަލާއަކީ 2014 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާއިން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޔޫކްރެއިން އަތުން ކްރައިމިއަން ޕެނިންސުލާގެ އަމާޒުތަކަށް ދިން އެންމެ ފަހުގެ ހަމަލާއެކެވެ.

ކްރައިމިއާ އަކީ ޔޫކްރެއިނަށް އަރައިގަތުމަށް ތާއީދުކުރާ މުހިއްމު މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ތަނަކަށް ވާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ ސިފައިންގެ ފާޑުކިޔުންތައް އިތުރުވަމުން އައިސް، ސިފައިން ވަނީ އެ ޕެނިންސުލާ ކިއެވްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް އަނބުރާ ގެންދާނެ ކަމަށް ވައުދުވެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިނުން ބުނީ މިސައިލް ހަމަލާގެ ސަބަބުން ފްލީޓްގެ މައި މަރުކަޒުގެ މައި އިމާރާތުގައި ބޮޑު ވަޅެއް ހެދިފައިވާ ކަމަށާއި ފްލީޓްގެ ކޮމާންޑަރު އެޑްމިރަލް ވިކްޓަރ ސޮކޮލޮވް ހިމެނޭ ގޮތަށް 34 އޮފިސަރުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާގެ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ސްޕެޝަލް އޮޕަރޭޝަން ފޯސަސް އިން އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، މިސައިލް ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ސޮކޮލޮވް ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ މަސްދަރުތަކުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓްތައް ޔަޤީން ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސޮކޮލޮވްގެ ވީޑިއޯ އާންމުވުމުން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް