ކ. މާލެ
|
28 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 05:22
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ގެ 5 ވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙު ގެ 5 ވަނަ ރިޔާސީ ބަޔާން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފި
 
އައްޑޫ ސިޓީ އަދި 3 އަތޮޅަކަށް 1 ދާއިރާ އިތުރުވެފައިވޭ
 
މާލެ ސިޓީއަށް 2 ދާއިރާ އިތުރުވެފައިވޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފިއެވެ.

މި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2024 ވަނަ އަހަރު އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ގޮނޑީގެ ޢަދަދަކީ 93 އެވެ.

Advertisement

އެއީ މާލެ ސިޓީއަށް އިތުރު 2 ދާއިރާ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 2024 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޖުމްލަ 17 ދާއިރާ މާލެ ސިޓީގައި ހިމެނޭނެއެވެ. ބަ އަތޮޅަށާއި، މާލެއަތޮޅާއި، ގއ. އަތޮޅު އަދި އައްޑޫ ސިޓީއަށް 1 ދާއިރާ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

2024 ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުވި 6 ދާއިރާ އަކީ:

  • ހުޅުމާލެ މެދު ދާއިރާ
  • ހުޅުމާލެ އުތުރު ދާއިރާ
  • ހިތާދޫ ދާއިރާ (މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި) ހިތާދޫ، މާޅޮސް، ދަރަވަންދޫ
  • ހުރާ ދާއިރާ (މާލެ އަތޮޅު) ހުރާ، ހިންމަފުށި، ގުޅީ
  • ކޮލަމާފުށި ދާއިރާ (ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި) ކޮލަމާފުށި، ދެއްވަދޫ
  • ފޭދޫ އުތުރު ދާއިރާ (އައްޑޫ ސިޓީ) ފޭދޫ، މަރަދޫފޭދޫ.

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނީ މި ބަދަލާއެކު، އޭދަފުށި، ވިލިނގިލި އަދި މީދޫ ދާއިރާގައި އޮންނާނީ އެ ދާއިރާ އަށް ނިސްބަތްވާ ރަށް އެކަނި ކަމަށެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން، ބައެއް އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކުގެ ނަމަށްވެސް ބަދަލު އައިސްފައިވެއެވެ.

އެގޮތުން، ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ ނަން، ހުޅުމާލެ ދެކުނުދާއިރާ، ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނަން މާފުށި ދާއިރާ، ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ނަން ގުރައިދޫ ދާއިރާ އަދި ފޭދޫ ދާއިރާގެ ނަން ފޭދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ނަމަށް ބަދަލުވުން ހިމެނެއެވެ. މި ރިޕޯޓަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން، 2023 އޮކްޓޯބަރު 19 ގެ ނިޔަލަށް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި