ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 15:04
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
މެޗު އެއްވަރުވީ ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ ގޯސް ހެދުމުން: ޒަވީ
 
މަޔޯކާ އިން އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން "ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ ގޯސްތަކެއް" ހެދުމުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ ގޯސްތަކެއް ހެދުމުން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ލީގުގައި މަޔޯކާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް އޮތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ މެޗުން ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. އެއާއެކު އެއް ވަނައިގައި ހަމަޖެހިލަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބާސެލޯނާ އަށް ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ލީގުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑު ދެން ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެއްޖެ ނަމަ، އަލުން އަނެއްކާ ވެސް އެ ޓީމަށް އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލެވޭނެ އެވެ.

މަޔޯކާ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، މެޗުގެ ފެށުން ވެސް ދިޔައީ އެންމެ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ތިން ޕޮއިންޓު މުހިންމު މެޗަކާ އަޅާ ބަލާއިރު، އޭނާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކުޅުމެއް ނުފެނުން ކަމަށް ޒަވީ ބުންޏެވެ. ޒަވީ ބުނީ މެޗުން މުހިންމު ދެ ޕޮއިންޓު ގެއްލުނީ ޓީމަށް ހެދުނު އަމިއްލަ ގޯސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މަޔޯކާ އިން އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން "ކުޑަކުދިން ހަދާ ކަހަލަ ގޯސްތަކެއް" ހެދުމުން ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ވާދަވެރި ލީގެއްގައި ކުޅެމުންދާއިރު، އެކަހަލަ ގޯސްތަކެއް ހެދުމަކީ ބަލައި ގަނެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޯޗުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެެކަންކަމަށް ބަލަހައްޓައިގެން ނުހުންނާނެ ކަމަށާއި، ދެން ޖެހޭނީ އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ބުނީ އެއް މެޗު ނިމުމާއެކު، ދެން އަބަދު ވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށެވެ. ކޮންމެހެން ނިމުނު މެޗުގައި ހިނގައިދިޔަ ކަންކަމުގެ ވާހަކައިގެ ހިފައިގެން ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ދެން އޮންނަ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، އެކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް، ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ލީގުގައި ދެން ބާސެލޯނާ އަށް އޮންނާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 30 ވަަނަ ދުވަހު ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް