ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:48
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ
އެމްޑީޕީ
އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ ކަންމަތީ ޖަލްސާ
ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދޭ: އިމްރާން
 
2018 ގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ އިން ވަމުންދިޔަ ތައްޔާރީތަކަށް ޕީޕީއެމް އިން ހުރަސްއަޅަން މަސައްކަތްކުރި
 
2013 އިން 2018 އަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް އަނިޔާވެރިކަމަށް އަނބުރާ ދާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ

ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދާކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގައި ބޭއްވި "އުފާވެރި އަމާން ރާއްޖެ" ކަންމަތީ ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، ބައެއް ފަހަރަށް އަމިއްލައަށް ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ މޮޅުކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރު ލިބުމަށްވުރެ، އެކަން ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭނެ ދެރަޔަކާއި ނިކަމެތިކަމަކާމެދު ވިސްނުމުން އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް ލިބޭ ހިތްވަރާ އަޒުމް ވަރުގަދަވެގެންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

އިމްރާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ, 2013 އިން 2018 އަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް އަނިޔާވެރިކަމަށް އަނބުރާ ދާން ބޭނުން ނުވާކަމަށެވެ.

1 މެއި އަށް ނުކުތްއިރުގައި އެތަނަށް ނުކުތް ގެއަށް އަނބުރާ ނާދެވޭނެކަމުގެ ބިރުވެރި ހާލަތުގައި ތިބި އެތައް ސަތޭކަ މީހުންނެއް. އެތަނުގައި ތައްޔާރުވެފައި އޮތް އަޅުގަނޑުމެންގެ މީހުންނަށް ހަމަލާދޭން. އެތަނުގައި ތައްޔާރުވެފައި އޮތީ ތަކެތި ގޮއްވާލަން، އެތަނުގައި ތައްޔާރާވުފައިއޮތް ބައެއް މީހުންގެ ގަޔަށް ވަޒަންޖަހަން. 1 މެއި އިން ފެށިގެން 2018 ގެ އިންތިޚާބާއި ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ޖަލުގައި. ތިބޭފުޅުން ކުރެއްވި މަސައްކަތް ތިބޭފުޅުން ހަނދުމަފުޅު ހުންނާނެ.
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ

މީގެއިތުރުން އިމްރާން ވަނީ، 2018ގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީ އިން ވަމުންދިޔަ ތައްޔާރީތަކަށް ޕީޕީއެމް އިން ހުރަސްއަޅަން އުޅުންގޮތް ވެސް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ.

2018 ގެ އިންތިޚާބަށް ކިހިނެއްތޯ ތިބޭފުޅުން ވަޑައިގެންނެވީ. އަޅުގަނޑުމެން ތިބީ ޖަލުގައި. އަޅުގަނޑަށް އޭރުގަވެސް، އެވަގުތު ކަންދިމާކުރި ގޮތުން ގޭ ބަންދުގައި ހުރީ. އެންމެ ފަހު ދެތިން ރޭ ވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ކެމްޕޭން މަސައްކަތް ކުރެއްވި ބޭފުޅުން ފައިލްތައް ހިފައިގެން، ޑާޓާ ބެސް ހިފައިގެން ބުޅާ ހަތްހާތްޔަށް ލާހެން، އަޅުގަނޑުމެންގެ އިންތިޚާބު އެތިކޮޅު ވަގަށްނަގާފައިނެތީވެ، އެ އެއްޗެހި ފޭރިގެންފާނެތީވެ، ބުޅާ ހަތްހާތްޔަށް ލާހެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފިލަން ދުވަން ޖެހުނު. އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ލެވޭ ހިސާބަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެވޭތޯ.
ހޯމް މިނިސްޓަރު އަދި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ

އިމްރާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 2013 އިން 2018 އަށް ރާއްޖޭގައި އޮތް އަނިޔާވެރިކަމަށް އަނބުރާ ދާން ބޭނުންނުވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން، އެފަދަ އަނިޔާވެރިކަމަކަށް ދިވެހިން ވެސް ނޫނެކޭ ބުނަންޖެހޭކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން އިމްރާން ވަނީ، ރައީސް މަޢުމޫން، ރައީސް ނަޝީދު އަދި ޤާސިމް އިބްރާހީމްވެސް އެނބުރި ޖަލަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅު ނުވާނަމަ ރައީސް ސާލިޙަށް ތާއިދު ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 16:12
އިހްސާސް.
މުއީޒް ވެރިކަމަށް ގެންނަން ތާއީދު ކުރާ އިލްމްވެރިންނޭ. މީސްތަކުން ނަށް ތިޔަ ވިސްނާދެނީ ނުބަޔަކުން ހެވެތް ނުކުންނާނެކަމަހެއްޔެވެ ! ކަމަކަށް ވާސިލް ވުމަށްޓަކައި ހާސިލްކުރުމަށް ޓަކައި ފަށަނީވެސް ނުބަޔަކުން ހަޜާމް ކަމަކުންނަމަ ދެން ތިޔަ އުއްމީދު ކުރާ ހެޔޮ އަދި އިސްލާމްދީނަށް ނަސްރު ލިބިދާނެހެއްޔެވެ! ލޮބުވެތި އިލްމުވެރިންނޭއެވެ ތިޔަ އެއްމެހައި ބޭކަލުން ބަޔާން ކޮއްދެއްވީ ލަވަޔާ މިއުޒިކް ޙަރާމް ކަމުގައެވެ ޝައިތޯނާގެ ދުއްމާރި ކަމުގައެވެ ދެޖިންސު މަސްހުނިވެ އަތާ އަތް ޖޯޑް ކޮއް ނޫޅުމަށެވެ.މުއީޒް ވައުދުވަނީ މިއުޒިކާ ލަވަ ކުޅޭނެ ވަސީލަތާއެކު އިމާރާތެއް އަޅަންނޫންތޯއެވެ! ދެން ތިޔަ އުޅުއްވަނީ ވެރިކަމަށް ގެނެސް ފަހުން އިސްލާހު ކުރުމަށްތޯއެވެ. ތިޔަ ބުނަނީ ކޮންމެ މީހަކުވެެސް ދުނިޔެގައި ކަމެއް ޙާސިލް ކުރުމަށް ޓަކައި ޙަރާމެއް ޙަލާލެއް ބެލުމެތްނެތި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރުން ހަމަ އޯކޭ ތޯއެވެ.
ގުޅުންހުރި
ކުރިއަށްހުރި އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެމްޑީޕީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީން މަޝްވަރާކޮށްފި
މަޖިލީހުގެ އަމީންއާންމު ނިއުޝާއަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތަރުޖަމާނު އަލީ ނަޒީރު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ
މިނިސްޓަރު އިމްރާން، އަލީ ރަމީޒަށް ނުސީދާ ގޮތަކަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ބަހުގެ ހަމާލާއެއް އަމާޒުކުރައްވައިފި
ފަލަސްތީނު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރެވުނު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރާނަން، ފަހަތައްޖެހޭނެކަމަށް ހީނުކުރައްވާ: އިމްރާން
ޣައްޒާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ހިންގި ގަތުލުއާންމު ކުށްވެރިކޮށް އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުވުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުޖުތަމައަށް އަދާލަތުން ގޮވާލައިފި
އިސްލާމީ އުއްމަތުގެ ނިކަމެތިކަމާއި ބަލިކަށިކަން ގޮސްފައި އޮތް ހާލަތުން މުސްލިމަކަށް ވީތީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ - އިމްރާން
" އިސްލާމް ދީނުގެ ޢިލްމު ފެތުުރުން މިއަދު މަދު، ދީނުގެ އަސްލު ހިފެހެއްޓުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް މަގުދައްކަން ފަސޭހަ ކަމެއް "
ފަލަސްޠީނާއެކު ދިވެހިން ތިބިކަން ހާމަކުރުމަށް ޢަދާލަތު ޕާޓީއަށް ކުރެވެންހުރި ކަންކަން ދެނެގަނެ އެކަންކަން ކުރުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާސްކޮށްފި