ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:57
މީހުން ސަލާމަތްކުރާ ޓީމްތަކުން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން
މީހުން ސަލާމަތްކުރާ ޓީމްތަކުން ދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުން
ރޮއިޓާސް
އިރާޤް
އިރާގުގައި ބޭއްވި ކައިވެނި ޙަފްލާއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 100 އަށްވުރެ ގިނަމީހުން މަރުވެއްޖެ
 
އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ރޯކުރި އަލިފާނެއްގެ ސަބަބުން

އިރާގުގެ ނިނޭވޭ ޕްރޮވިންސްގެ ހަމްދާނިއާ ޑިސްޓްރިކްޓްގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފްލާއެއްގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއްގައި 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

ނީންވޭގެ ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރު ހަސަން އަލް އައްލާކް، 113 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ރޮއިޓާސްއަށްކަށަވަރު ކޮށްދެއްވާފައިވާ އިރު، ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ވަނީ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 100 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި 150 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އުތުރުއިރުމަތީ ސަރަޙައްދުގެ ބޮޑު އިވެންޓްސް ހޯލެއްގައި އަލިފާން ރޯވެފައި ވަނީ އުފާފާޅުކުރުމުގެ ތެރޭގައި ރޯކުރި އަލިފާނެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސިވިލް ޑިފެންސް އިން ބުނެއެވެ.

އަހަންނަށް ފެނުނީ އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވަމުން ގޮސް ހޯލުން ނުކުންނަ މަންޒަރު، އެތަން އިންތިޒާމް ކުރަން އުޅުނު މީހުންނާއި، ޕާޓީއަށްދިޔަ އެތައްބަޔަކު އެތަނުން ނުކުތް، އަދި އެތައްބަޔަކުގެ ގައިގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވާތަން ފެނުނު
އަލިފާނުން ސަލާމަތްވި އުމުރުން 34 އަހަރުގެ އިމާދު ޔޯހާނާ

އެ ތަނުގައި ހުރި ރޮއިޓާސްގެ ނޫސްވެރިއެއްގެ ވީޑިއޯއިން ފެންނަ ގޮތުގައި އަލިފާން ނިއްވާ މީހުން އިމާރާތުގެ މައްޗަށް ފެންޖަހާއިރު، އިމާރާތުގެ މައްޗަށް އަލިފާން ގަނޑުގެ އަރާފައިވާތަން ފެނެ އެވެ.

އިބްތިދާއީ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު، އެ އިމާރާތަކީ، ވަރަށް ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ ޒާތުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްތަކުން ހަދާފައިވާ އިމާރާތަކަށްވާއިރު، އެ އިމާރާތް ހަދާފައިވަނީ ވަރަށް ދަށް ކޮލިޓީގައި ކަމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ބުނެއެވެ.

އިރާގުގެ ފެޑެރަލް އޮތޯރިޓީތަކާއި އިރާގުގެ ސެމީ އޮޓޮނޮމިސް، ކުރުދިސްތާން ސަރަހައްދުން އެމްބިއުލާންސާއި މެޑިކަލް ކްރޫން އެސަރަހައްދަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރަސްމީ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓާސް އިން ބުނި ގޮތުގައި އެ އިމާރާތުގައި އަލިފާން ރޯވީ ރާއްޖެ ގަޑިން ރޭ 10:45 ހާއިރުއެވެ. ހާދިސާ ހިނގި އިރު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު އެ އިމާރާތުގައި ތިއްބެވެ.

މިހާދިސާ މިހާރުދަނީ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަހްޤީޤު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް