ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:25
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ރައީސް ސާލިޙުގެ ވެރިކަން
ރައީސްގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރައްވަނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ތިބި މީހުންނަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށް: ޖީހާން
 
ސިލްވަރ އިކޮނޮމީ" ގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަހުމުނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ރައީސް ސާލިޙަކީ ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައި، އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނަވާ ބޭފުޅެއް

ރައީސްގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރައްވަނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި މީހުންނަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށްކަމަށް ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަޙުމޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޙީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުގެ ދެވަނަ ދައުރެއްގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް ބޮޑު ކުރައްވާ ވާހަކައާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަށް ބަދަލު ގެންނަވާ ވާހަކަ އިއުލާނު ކުރައްވާފައިވަނީ ނުހަނު ދުރުވިސްނުންފުޅާއެކު ކަމަށެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ފިތުނަވެރިކަމުގެ ތެރެއިން އެކަން އޮޅުވާލުމަށްވެސް އެކި ބާވަތުގެ ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.  

އެހެންނަމަވެސް، ރައީސް ސާލިޙަކީ ފެންނަން ހުރި ޙަޤީޤަތްތަކުގެ މައްޗަށް ބައްލަވައި، އެކަށީގެންވާ ހެޔޮ ބަދަލުތައް ގެންނަވާ ބޭފުޅެއްކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން އޭގެ އެއް ހެއްކަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްކަން ޖީހާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

ޖީހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ދިރާސާތައް ސަރުކާރުން ހަދަމުންދާތާ ދެއަހަރެއްހާ ދުވަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، މިއީ ކުއްލިއަކަށް ރައީސް ސާލިޙު ނިންމެވި ނިންމެވުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޖީހާން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، "ސިލްވަރ އިކޮނޮމީ" ގެ ވާހަކަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ފަހުމުނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ގިނަ އާބާދީތަކުގައި އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ވީހާވެސް ގިނަ މީހުންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައިދެވޭނެ ސިޔާސަތެއްކަން ޖީހާން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ސާލިޙުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަން ކުރައްވަނީ ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި މީހުންނަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށް ކަމަށް ޖީހާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤައުމަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި މީހުންނަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށް ސިޔާސަތުތައް ބަހައްޓަވަނީ
ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޖީހާން މަހްމޫދު

ރައީސް ސާލިޙު ވަނީ ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 65 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 7000 ރުފިޔާ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އިނާޔަތް 7،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރު 65 އިން 70 އަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް