ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 15:04
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް-ޚަލައިފީއާއެކު ލިއޮނެލް މެސީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނާސިރު އެލް-ޚަލައިފީއާއެކު ލިއޮނެލް މެސީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ލަޔޮނަލް މެސީ
އަލްހަލައިފީގެ ރައްދު މެސީ އަށް: ޕީއެސްޖީއަކީ ފްރާންސްގެ ކުލަބެއް
 
މެސީ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރަން ޕާޓީ ނުބޭއްވުނަސް މަރުހަބާ ކިޔާފައިވާނެ

ޕީއެސްޖީގެ ރައީސް ނަސީރު އަލް ހަލައިފީ އޭނާގެ ޓީމަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކުޅުނު ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލަޔޮނަލް މެސީ ރައްދުދީފި އެވެ.

އެއީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުން ކުލަބުގައި އެ އުފާފާޅު ކުރަން ނުލިބުނު ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިއަކީ ތިމަންނާ ކަމަށް މެސީ މިހަފުތާގައި ބުނުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އާޖެންޓީނާ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލުގައި ފްރާންސް ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

Advertisement

ގަތަރުގެ މަހުޖަނު ބުނީ މެސީ ދެއްކި ކޮން ވާހަކައެއްކަން އޭނާ އަށް ޔަގީންނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް އިހްތިރާމާއެކު ބުނަން ޖެހެނީ ޕީއެސްޖީން މެސީގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރިކަން ކަމަށެވެ.

"ބޭރުތެރޭގައި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވޭނެ. އެންމެނަށް ވެސް ފެންނާނެ އަހަރުމެން ހާއްސަ ވީޑިއޯ އެއްވެސް ޝާއިއުކުރިން މެސީ އަށް. އަހަރުމެން ޕްރެކްޓިހުގައި ވެސް އަދި ވަކިން ވެސް މެސީ އަށް މަރުހަބާވެސް ކިއިން. ހަމަމިއާއެކު ވަރަށް އިހްތިރާމާއެކު ބުނަންޖެހެނީ ޕީއެސްޖީ އަކީ ފްރާންސްގެ ކުލަބެކޭ،"
އަލްހަލައިފީ ބުންޏެވެ.

އޭނާ އަދި ބުނީ މެސީ ވޯލްޑްކަޕް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ އުފަލުގައި ބޮޑު ޕާޓީއެއް ދަނޑުގައި ނުބޭއްވުނީ ކުލަބާއި ސަޕޯޓަރުންނާއި އެޓީމުގައި ތިބި ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނަށް އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

"އޭނާ ބަލިކުރި ގައުމަކީ ފްރާންސް. އޭނާގެ ޓީމުގައި ތިބި ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނާއި ސަޕޯޓަރުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕީއެސްޖީގެ ދަނޑުގައި ބޮޑު ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ރަސްމިއްޔާތެއް ނުބޭއްވުނީ،"
އަލް ހަލައިފީ ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި މެސީ ބުނެފައިވަނީ ޕީއެސްޖީން އޭނާގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ނުކުރާނެކަން ވެސް ކުރިން ވެސް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

" "އެކަން އެހެންވާނެކަން އެނގޭ. އެކަން އެހެންވާނެކަން ގަބޫލުވެސް ކުރަން. އެކަމަކު އާޖެންޓީނާގެ 25 ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ކުލަބުން އެ ކުޅުންތެރިޔާގެ އަގުވަޒަންކޮށް، ވޯލްޑްކަޕް ހޯދުމުގެ އުފާ ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނުލިބުނީ އަހަރެންނަށް އެކަނި،" މެސީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް 18 އަހަރު ކުޅެދިނުމަށްފަހު މިދިޔަ 2 އަހަރު ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު މެސީ މިދިޔަ މެއި މަހު ކުލަބު ދޫކޮށްލީ ޕީއެސްޖީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ނެތުމުންނާ ވެސް އެކުގަ އެވެ. އޭނާ އަށް ބައެއް މެޗުގައި އެންމެ މޮޅަށް ނުކުޅެވުމުން އެކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުން މަލާމާތްކުރުމަކީ މެސީ ކޮންޓްރެކްޓް އާނުކުރި ސަބަބެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
40%
20%
0%
20%
0%
20%
ކޮމެންޓް