ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:08
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ކަނޑައެޅުން
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް
 
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 27ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު
 
ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަރި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި ހިނގާ މި ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 28ވާ ބުރާސްފަރި ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާއިރު, ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 27ވާ ބުދަ ދުވަހަކީ ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދެވެ. އެ ދުވަހަކީވެސް ބަންދު ދުވަހެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
33%
33%
33%
0%
0%
ކޮމެންޓް