ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 12:07
މޫސުން - މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
މޫސުން - މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހެނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
މޫސުން
މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް ހއ.އަތޮޅުން ފ.އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
 
މި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއިއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ
 
ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން ހަވީރު 16:00ށް

މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ހއ.އަތޮޅުން ފ.އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ވައިޓް އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ފ.އަތޮޅަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ން ހަވީރު 16:00 ށެވެ.

Advertisement

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ މި ސަރަހައްދުތަކަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް