ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:25
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ، ފެލިކްސްއާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލެވަންޑޯސްކީ، ފެލިކްސްއާއެކު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ، ބާސެލޯނާ އެއް ވަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން 16 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު، ފަހަތުން އަރައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ސެލްޓަ ވީގޯ އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 17 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޖޯގެން ސްޓްރޭންޑް ލާސެން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ލޫކާ ޑީ ލާ ޓޯރޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ދެ ވަނަ ހާފު ގައި ސެލްޓަ ވީގޯ އިން ވަނީ ދެ ވަނަ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ އަނަސްޓާސިއޯސް ޑޫވިކާސް އެވެ. އޭނާ ކުޅެން ނުކުމެފައި ވަނީ ވެސް ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެ ޓީމުގެ ތިން ލަނޑު ވެސް ޖެހީ ފަހު ދިހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގަ އެވެ. ޔާއޯ ފެލިކްސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ ޖެހީ މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ބާސެލޯނާ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ވެސް ލެވަންޑޯސްކީ އެވެ. އެ ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ ޔާއޯ ކަންސޭލޯ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ކަންސޭލޯ އެވެ. އެއީ ގަވީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު ހަ މެޗުން 16 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ޖިރޯނާ އަށް ލިބެނީ ވެސް 16 ޕޮއިންޓެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާ ކުރި ހޯދަނީ ފައިދާ ލަނޑުންނެވެ. މި ދެ ޓީމަށް ވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން ތިން ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބެނީ 15 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ، އަލުން ރެއާލަށް އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލެވޭނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް