ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:37
ރާއްޖެއާއި އިރާނާ ދެމެދު ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި އިރާނާ ދެމެދު ގުޅުން ގާއިމުކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭން އީރާނާ ގުޅުން ގާއިމުކުރުން
ރާއްޖޭން އީރާނާއެކު އަލުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި
 
ރާއްޖެއިން އީރާނާއެކު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު

ރާއްޖެއިން އީރާނާއެކު އަލުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

ހަތް އަހަރަށްފަހު ރާއްޖޭން އީރާނާއެކު ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައިވަނީ އދ. ގެ އާންމު ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގެ ތެރެއިން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޚަލީލާއި އީރާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާމިތު އަބްދުﷲ ހިޔަން އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމަށްފަހުއެވެ. މި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ދެ ޤައުމުން ނިންމީ ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިއެެރުމައްޓަކައި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެ މިނިސްޓްރީން ހޮނިހިރު ދުވަހު ނެރުނު ބަޔާނުގައި ބުނީ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައި ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ވެސް އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި އިންވެސްޓުމަންޓާއި ވިޔަފާރި އާއި ދަތުރުފަތުރާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ އަދި އިނޮވޭޝަން ދާއިރާއިން ގުޅުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވާ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރާއްޖެއިން އީރާނާއެކު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގައެވެ. ގުޅުން ކަނޑާލުމަށްފަހު އޭރު ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ގަލްފު ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަ ދެމެހެއްޓުމަކީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ހަމަޖެހުމާ ވެސް ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެސަރަހައްދުގެ ސުލްހައަށް އިރާނުން ހުރަސް އަޅަމުންގެންދާތީ އިރާނާ އެކު އޮތް ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް