ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 22:43
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބާއްވާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ބާއްވާ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
އެމްޑީޕީ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ
މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރު ވެފައިވާ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތި ދޭ ސްކީމް މިރޭ ހުޅުވާލަނީ - ގޯތި ދޭ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ތިލަފަޅު
 
ސްކީމްގެ ދަށުން، މާލޭ ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެންނަށް ގޯތި ލިބޭނެ
 
އެ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތިދޭ އެއް ފަޅަކީ އުތުރު ތިލަފަޅުކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައި
 
ހަމަހަމަކަަމާއެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުސަތުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި

މާލޭގައި އުޅޭ އެހެން ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ބިން މިލްކު ކުރެވޭ ސްކީމް, މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ހުޅުވާލާނެކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަދި ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު އިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

އެމަނިކުފާނު އެކަން އިއުލާންކުރެއްވީ، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ސޯސަން ޖަގަހާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ޖަލްސާގައެވެ. މާލޭ ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާތާ 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގައި 20 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ އެންމެންނަށް ގޯއްޗާއި ފްލެޓް ދެއްވާނެކަމަށާއި، އެކަމާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތު ވަނީ އެކުލަވާލައި ނިމިފައި ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ، އެ ސްކީމްގެ ތަފްސީލްތައް ހިއްސާކުރައްވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެ ސްކީމްގެ ދަށުން، ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައި ތިބި އެންމެންނާއި، މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 20 އަހަރުވެފައިވާ އެންމެންނަށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ބިން މިލްކު ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ ސްކީމްގެ ދަށުން، ބިން މިލްކުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، އެ ސްކީމްގެ ދަށުން ގޯތިދޭ އެއް ފަޅަކީ އުތުރު ތިލަފަޅުކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން އެތަނުގައި ދިރިއުޅޭނީ ދިވެހިން ކަމަށް ރައީސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އިންޑިއާގެ ސިފައިން ބައިތިއްބާކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ މި ސަރުކާރާމެދު ތުހުމަތުތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ރައީސް އެ މޭރުމުން އެ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެއްވީ މި ސަބަބާ ހުރެއެވެ.

ހަމަހަމަކަަމާއެކު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބެންޖެހޭ ފުރުސަތުތައް ހޯއްދަވައިދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ދައްޗަކީ ބޯހިޔާވަހިކަން ކަމަށްވާއިރު، އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ވަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ބިންވެރިޔާ ސްކީމާއި ގެދޮރުވެރިޔާ ސްކީމް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރައީސް ވަނީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް އެކަމާ ގުޅުންހުރި ސިޔާސަތުތައް މި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައި ވާކަން މީގެ ކުރިންވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ރޭވުންތެރިކަމާއެކު، ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
6%
6%
31%
0%
31%
ކޮމެންޓް