ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 11:41
2023 ރިޔާސީ އިންތިހާބު
2023 ރިޔާސީ އިންތިހާބު
ރާއްޖެ އެމްވީ
ވޯޓްލާ މަރުކަޒު
500ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިން 99 މަރުކަޒު ދެ ސެޓަޕަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވޭ: އީސީ
 
ދެ ސެޓަޕަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މާނައަކީ ދެ މޭޒުން ވޯޓް ކަރުދާސް ދޫކުރުން

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ތަޖުރިބާއަށް ބަލައި ވޯޓްލާ 500ށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވޯޓްލާ މަރުކަޒުގެ ތެރެއިން 99 މަރުކަޒު ދެ ސެޓަޕަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ ދެ ސެޓަޕަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މާނައަކީ ދެ މޭޒުން ވޯޓް ކަރުދާސް ދޫކުރުމާއި ފިންގަރމާކް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ދެ ކިޔޫއެއް އޮވެގެން ފަސޭހަކަމާއެކު ވޯޓްލުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ހަބީބް ވިދާޅުވީ ގްރައުންޑް މެނޭޖަރުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް އެބޭފުޅުންނަށް ވެސް ތަމްރީނު ދިނުމާއެކު އިތުރު އޮފިޝަލުން ވޯޓްލާން އަންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިވާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް 44 މިލިއަން ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް ހުށައެޅީ 120 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. އެއީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރަށް 95 މިލިޔަން ރުފިޔާ އަދި ދެވަނަ ބުރު ބާއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ 25 މިލިޔަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުއްވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ފާސްކުރީ 90 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

މިފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި 574 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާއިރު ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި 8 ފޮށި ބަހައްޓާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް