ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:52
އެސްޕަންޔޯލް މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
އެސްޕަންޔޯލް މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ޓްވީޓަރ
ބާސެލޯނާ
އަމާޒަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް: ޒަވީ
 
އޭނާ ބުނީ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ މެމްބަރުން އަދި ޑައިރެކްޓަރުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޭނާ އަށް އޮންނަ ކަމަށް

ބާސެލޯނާ އާއެކު ދާން ބޭނުންވާ އަމާޒަަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުލަބުގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ އިތުރުން ބޯޑުގެ މެމްބަރުން އަދި ޑައިރެކްޓަރުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޭނާ އަށް އޮންނަ ކަމަށެވެ. ޒަވީ ބުނީ، ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރެވުމުން އެކަމާ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ކުރިއަށް ދާން ލިބުނު ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޒަވީ ދެކޭ ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އިން އޭނާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ޓާގެޓުތަަކަށް ވާސިލްވެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ޒަވީ ބުނީ، މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ފޯކަސްއެއް ހުރީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ މެޗުތަކަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާގައި މިވަގުތު އޮތް ސްކޮޑާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުން ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު، ކޮންމެ މެޗަކީ ވެސް ވަރަށް ސީރިއަސް މެޗެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. މި ސީޒަންގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަށް ވާނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ތަށި ދިފާއު ކުރުން ކަމަށާއި، އެއަށްފަހު ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އަމާޒު ހިފުން ކަަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޒަވީ ބުނީ އޭނާ ހަވާލު ވީއިރު އޮތް ބާސެލޯނާގެ ޓީމާއި، މިހާރު އޮތް ޓީމާމެދު ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމަށެވެ. ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ، މިހާރުގެ ސްކޮޑު ވަރުގަދަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް