ކ. މާލެ
|
23 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:44
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން ޒަވީ އައު ކޮށްފި
 
މިހާރު ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް، އެ ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފި އެވެ.

އުމުރުން 43 އަހަރުގެ ޒަވީ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެއީ ކުރިން އެ މަގާމުގައި ހުރި ނެދަލެންޑްސްގެ ރޮނާާލްޑް ކޫމަން މަގާމުން ވަކި ކުރަން ނިންމުމާއެކު އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު ޒަވީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ 2024 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވާން ބާކީ އަހަރެއް އޮތްއިރު، ބާސެލޯނާ އިން މީގެ ކުރިން ވެސް ނިންމާފައި ވަނީ ޒަވީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށެވެ. އެއީ އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އެ ކުލަބުން ނެރެމުން އަންނަ ނަތީޖާއާމެދު ކުލަބުގެ ވެރިން ހިތްހަމަ ޖެހޭތީ އެވެ.

Advertisement

ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން ޒަވީ އައު ކޮށްފައި ވަނީ އިތުރު އެއް އަހަރު ދުވަހަށެވެ. އެހެންކަމުން، މިހާރު ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ މުއްދަތަށްފަހު، އިތުރު އެއް އަހަރަށް އެއްބަސްވުން ދަންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް މިހާރު ބާސެލޯނާ އަށް އޮންނާނެ އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ޒަވީގެ އެއްބަސްވުން އައު ކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސުން އަދި ޑައިރެކްޓަރު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ، 94 މެޗުގެ ތެރޭގައި ޒަވީ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ދެ ތަށި ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ. އެއީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުގައި ޒަވީ އަންނަނީ ގިނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދެމުންނެވެ. މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާގެ އެކަޑަމީގެ 12 ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވަނީ ސީނިއާ ޓީމުން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް