ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:21
ޓީސީ އެނާޖީ ކޯޕަރޭޝަން
ޓީސީ އެނާޖީ ކޯޕަރޭޝަން
ރޮއިޓާސް
ކެނެޑާ
ތިމާވެށީގެ ގަވާޢިދުތަކަށް ބޯނުލަނބާ ކަމަށްބުނެ 256 ހާހަށްވުރެ ގިނަ ޑޮލަރުން ޓީސީއެނާޖީ ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
ޓީސީ އެނާޖީ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ކެނެޑާގެ ހަކަތައިގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެއް

ޓީސީ އެނާޖީ (ޓީއާރުޕީ) އިން ހަދަމުން އަންނަ ގުދުރަތީ ގޭސް ޕައިޕްލައިން ކަމަށްވާ ކޯސްޓަލް ގޭސްލިންކް ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

ޓީސީ އެނާޖީ ކޯޕަރޭޝަނަކީ ކެނެޑާގެ އަލްބާޓާގެ ކެލްގަރީގައި ހުންނަ ޓީސީ އެނާޖީ ޓަވަރު އިމާރާތުގައި ހުންނަ އުތުރު އެމެރިކާގެ ހަކަތައިގެ ބޮޑު ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުނިން ހިންގާ މައިގަނޑު ތިން ވިޔަފާރިއަކީ ނެޗުރަލް ގޭސް ޕައިޕްލައިންސް އާއި ލިކުއިޑްސް ޕައިޕްލައިންސް އަދި އެނާޖީ އެވެ.

ކެނެޑާގެ ޕްރޮވިންސެއް ކަމަށްވާ ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާ އިން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނީ ތިމާވެށީގެ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާތީ 346،000 ކެނޭޑިއަން ޑޮލަރު (256،810 ޔޫއެސް ޑޮލަރު) އިން އެކުންފުނި ޖޫރިމަނާކުރި ކަމަށެވެ.

ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ އެންވަޔަރަމެންޓަލް އެސެސްމަންޓް އޮފީހުން ކޯސްޓަލް ގޭސްލިންކް ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ ދެ މައްސަލައަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ 340،000 ކެނޭޑިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކުރީ ރަށް ގިރުމާއި ސެޑިމެންޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް މަދުވުމުންކަމަށް ބުނެއެވެ. ދެން އޭގެއިތުރުން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިވަނީ މެއިންޓެނެންސް އިންސްޕެކްޝަން ރެކޯޑްތަކާ ގުޅޭ "ދޮގު އަދި އޮޅުވާލާ" މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުން ކަމަށްބުނެ 6،000 ކެނޭޑިއަން ޑޮލަރުންނެވެ.

މި އަމަލުތައްތައް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހާއި މެއި މަހު ޕައިޕްލައިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރޫޓުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަލްޓި ޑޭ ހަތަރު އިންސްޕެކްޝަނެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

ކޯސްޓަލް ގޭސްލިންކުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން ފެށިގެން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ ހަމައަށް އީއޭއޯއަށް ދީފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ކޮންޓްރެކްޓާ ރެކޯޑް ތަފާތުވުމުގެ ސަބަބުން ރިޕޯޓިން ގޯހެއް ދިމާވި ކަމަށެވެ. މިއީ އެކުންފުންޏަށް ނޭނގި ހިނގާދިޔަ ހިތާމަވެރި ގޯހެއްކަމަށް އެކުންފުނިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ.

ކޯސްޓަލް ގޭސްލިންކުން ހުޅަނގު އުތުރު ބްރިޓިޝް ކޮލަމްބިއާގެ ގޭސް ފީލްޑްތައް ގުޅާލަން ނިންމާފައިވާއިރު، މި ޖޫރިމަނާއަކީ މައްސަލަ ޖެހިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓުން ދައްކާފައިވާ މާލީ ޖޫރިމަނާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ޖޫރިމަނާއެވެ.

ޕްރައިވެޓް އިކުއިޓީ ފާމް ކޭކޭއާރް (ކޭކޭއާރް) އާ ގުޅިގެން ހިންގާ 670 ކިލޯމީޓަރު (416 މޭލު) ގެ ޕައިޕްލައިން އާއި އަލްބާޓާ އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަށް، ލަސްވުމާއި ހަރަދުބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ވަނީ މާލީ ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެފަ އެވެ.

މިޖޫރިމަނާ ތަކާއެކުވެސް ކޯސްޓަލް ގޭސްލިންކުން ބުނީ 94 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި މިއަހަރުގެ ފަހުކޮޅު މެކޭނިކަލް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް 14.5 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަރަދުވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު، މިއީ ފުރަތަމަ އަންދާޒާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ދެ ގުނަ އިތުރު އަދަދެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް