ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:03
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
އެމްޑީޕީ
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އިނާޔަތް
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ދޭ އިނާޔަތް 7000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް ރައީސް ނިންމަވައިފި
 
65 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 7000 ރުފިޔާ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ
 
މިހާރު ސަރުކާރުން ދެނީ 5000 ރުފިޔާގެ އިނާޔަތެއް
 
އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން އެދިފައިވޭ

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުވަދޫ ޖަގަހާގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކެންޕޭން ޖަލްސާގައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދެމުންދާ އިނާޔަތް 5000 ރުފިޔާ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ވަރަށް ކުރިން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި ކެންޕޭންގެ ތެރޭގައި މި އިނާޔަތް ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އާއްމު ރައްޔިތުން އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި 65 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 7000 ރުފިޔާ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ކެންޕޭނުގަ އުޅުނުއިރު އަޅުގަނޑަށް އައި އެއް ކަމެއް، ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ލިބޭ އިނާޔަތުގެ ވާހަކަ. އެއީ މީގެ މާކުރިން ކަނޑައަޅާފަ ވާ އަދަދެއް. އެއީ 5000 ރުފިޔާ. މި އަދަދު ބޮޑުކޮށްލެވޭނެ ގޮތެއް އޮތްތޯ. އެއީ މިއަދު ދެކޮޅުޖެހޭ އެއްޗެއް ނޫނޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެ ސިޔާސަތު ބަދަލުކޮށްފިން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގަ 65 އަހަރުން މަތީގެ ކޮންމެ މީހަކަށް 7000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފިން.
ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު

އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އިނާޔަތް 7،000 ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކުރުމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ވަނީ ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރު 65 އިން 70 އަށް ބަދަލުކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރިޓަޔަމަންޓް އުމުރު 65 އަށް ހަމަޖައްސާފައި އޮތުމުން، އެކި ދާއިރާތަކުން ތަޖުރިބާކާރު ބޭފުޅުން ޚިދުމަތުން މާ އަވަހަށް އެކަހެރިވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ޝަކުވާ ބޮޑެވެ. ނަމަވެސް ރިޓަޔަވާ އުމުރު 70 އަށް މަތިކުރިޔަސް މިހާރު ގާނޫނުގައި އޮތް ގޮތަށް 65 އަހަރުގައި ވެސް ރިޓަޔާވެވޭނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
67%
0%
0%
17%
17%
ކޮމެންޓް
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 08:23
މުހައްމަދު
ގިނަދުވަހު ގައުމަށް ޚިދުމަތްކުރި ބޯހިޔާވަހިކަމެއްނެތް އެއްވެސް އާމްދަނީ ނުލިބޭ އެތައްބަޔަކު އެބައުޅޭ.
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 23:26
އާސާ
އުމުރު 70 އަހަރަށް ބަދަލުކުރުން ރަގަޅެއްނޫން