ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:56
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނިޒާމީ ވޯޓާގުޅޭ ގަރާރު
ނިޒާމީ ވޯޓާގުޅޭ ގަރާރު: ޖަވާބު ބޭނުންވާ ކަންކަން އޮޅުންފިލުވުމަށް އީސީން މަޖިލީހަށް
 
ގަރާރުގައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30ގެ ކުރިން، ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާއިރު، ޖަވާބު ބޭނުންވާކަންކަން އޮޅުންފިލުވުމަށް އީސީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެދިއްޖެއެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ އާންމު ވޯޓު ނެގުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގަރާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބި، އެ ގަރާރާމެދު ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ގާނޫނީ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު، އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ ކުރީން ޖަވާބު ބޭނުންވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގައި ދަންނަވާފައި ވާކަމަށެވެ.

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމާގުޅޭ ގަރާރަށް މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ގެނައި އިސްލާހުތަކާއެކު، ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާގައި ވަނީ ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އެ ގަރާރުގައި ވަނީ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 30ގެ ކުރިން ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމަށް ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓު ނެގުމަށެވެ.

Advertisement

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހެޅުއްވި މި ގަރާރުގައި ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ވަކާލާތުކުރަމުން އަންނަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީއަށް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެއީ ފެހި ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އެއްވެސް ރިޔާސީ އިންތިޚާބެއްގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ރައީސަކު އިންތިޚާބުނުވެ، ޕާޓީތަކުން ކޯލިޝަން ހަދަން ޖެހިފައިވާއިރު ކޯލިޝަން ހެދުމަކީ ބަރުލަމާނީ ސިފަޔަކަށް ވުމެވެ.

އަދި 30 އޮކްޓޯބަރުގެ ކުރިން އެކަމާގުޅޭ ވޯޓު ނެގުމަކީ އާއްމުންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށްވެސް އިލްޔާސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް