ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:04
ޓޮޓެންހަމުގެ ކުރީގެ ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ކޮންޓޭ އާއި މޮރީނިއޯ (ވ)
ޓޮޓެންހަމުގެ ކުރީގެ ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ކޮންޓޭ އާއި މޮރީނިއޯ (ވ)
ގޫގުލް
ޓޮޓެންހަމް
ކޮންޓޭ އާއި މޮރީނިއޯ ގެނައުމަކީ ހެދުނު ގޯހެއް: ޓޮޓެންހަމް ޗެއާމަން
 
ސަބަބަކީ އެ ދެ ކޯޗުންނަކީ ވެސް ޕްރެމިއާ ކާމިޔާބުކޮށްފައި ތިބުން

ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއަށް ތަޖުރިބާކާރު ދެ ކޯޗުން ކަމަށްވާ ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އާއި އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ގެނައުމަކީ ހެދުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް އެކުލަބުގެ ޗެއާމަން ޑެނިއަލް ލެވީ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނީ އެ ދެ ކޯޗުންނަކީ މޮޅު ދެ ކޯޗުން ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެމީހުން ޓޮޓެންހަމަށް ފިޓްނުވާ ކަން އެނގުނީ ފަހުން ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެ ދެ ކޯޗުންނަކީ ވެސް އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގު ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބު ދެ ކޯޗުންނަށްވުން ކަމަށެވެ.

ޕްރެމިއާ ލީގު ހޯދާފައި ތިބި، ތަށި ހޯދާ ކޯޗުން މި ޓީމަށް ކަމަކު ނުދޭ. އަހަރެންނަށް އެކަން ވިސްނުނީ ފަހުން. ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ފަހު ކޯޗަކު ހޯދުމުގައި އަހަރެން ވަރަށް ޕްރެޝަރުގައި އުޅެންޖެހުނު. މި ދެ ކޯޗުން ގެންނަންޖެހުނު ސަބަބަކީ މިއީ. މިހެން ބުންޏަސް ސަޕޯޓަރުން ފަދައިން އަހަރެން ވެސް ކާމިޔާބު ހޯދަން ބޭނުން
ލެވީ

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ޓީމު ގެންގޮސްދީފަ އެވެ. އެއަށްފަހު ޓީމާ ހަވާލުވި މޮރޯނިއޯ އާއި ކޮންޓޭ އަށް ވެސް ކުލަބާ ވަކިވާން ޖެހުނީ އެންމެ 18 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ.

ކޮންޓޭ އަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމުގައި މިވަގުތި ހުރީ ސެލްޓިކްގެ ކުރީގެ ކޯޗު އޮސްޓްރޭލިޔާގެ އެންޖޭ ޕޮސްޓެކޮގްލޫ އެވެ. އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި މި ސީޒަން ފަށައި ޓީމު އޮތީ ޕްރެމިއާ ލީގުގެ ދެ ވަނާގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް