ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 21:59
ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ، ޖެނެރަލް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ބުރުހާން
ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ، ޖެނެރަލް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ބުރުހާން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސޫދާނު ހަނގުރާމަ
ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ ބުރުހާން، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ސޫދާނު ހަނގުރާމަ ހުއްޓާލުމަށް މިހާތަނަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ފެންވަރުގައި ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ފެއިލްވެފައި

ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ބުރުހާން، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕެރަމިލިޓަރީންނާ ދެމެދު އެތައް މަހެއް ވަންދެން ދިގުލައިގެން ގޮސްފައިވާ ހަނގުރާމަ ހުއްޓާނުލައި ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރުކުރެއްވުމަށް ބުދަ ދުވަހު އަބްދުލް ފައްތާހު އަލް ބުރުހާން ނިއުޔޯކަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުން، ބައިނަލް އަގުވާމީ މީޑިއާތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަންވަނީ އައިސްފައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރު ސޫދާނުގައި ގެނައި ބަޣާވާތަށްފަހު ސޫދާންގެ ޑި ފެކްޓޯ ލީޑަރު ބުރުހާން ސުދާނުގައި ވެރިކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާއިރު، އދ.ގެ އަހަރީ ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ސޫދާންގެ ވަފުދުގައި އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ އޭނާ ކަމަށް، އޭނާ އިސްކޮށް ހުންނަވާ ސިޔާދަތު ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސޫދާނުގެ އަސްކަރިއްޔާއާއި ޕެރަމިލިޓަރީ ރެޕިޑް ސުޕޯޓް ފޯސަސް (އާރްއެސްއެފް)އާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ އެތައްބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާއިރު، ދެ ލަޝްކަރުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހަވެރިކަން ގާއިމްކުރެވޭތޯ މިހާތަނަށް ޑިޕޮލޮމެޓިކް ފެންވަރުގައި ކުރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއްވެސްވަނީ ފެއިލް ވެފައެވެ.

މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުންދަނީ، ލީޑަރު ބުރުހާންގެ ނިއުޔޯކް ދަތުރުފުޅަކީ ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް މިހާރުވެސް ބައިނަލް އަގުވާމީ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާ ހާލަތެއްގައި އޭނާގެ ސަރުކާރުގެ ސައްހަކަން ދުނިޔެއަށް ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ބުރުހާން ވަނީ މިސްރު، ދެކުނު ސޫދާން، ގަތަރު، އެރިޓްރިއާ، ތުރުކީ އަދި ޔުގެންޑާއަށްވެސް ޒިޔާރަތްކުރައްވާފައެވެ.

އދ.ގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ބުރްހާން އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށާއި، އެ ބައްދަލުވުމުގެ ހަވާސާގައި "މަތީ ފަންތީގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި" ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އޭނާގެ އޮފީހުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

ސޫދާނުގައި ހިނގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި މިހާތަނަށް 7،500 މީހުން މަރުވެފައިވާކަމަށް އެންޖީއޯ އެކްލެޑްއާއި އދ.ން ބުނެފައިވާއިރު، ފަސް މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގެދޮރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވާކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް