ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 17:06
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާސް
އަޒަރުބައިޖާން
ނަގޯނޯ-ކަރަބާޚުގައި އަޒަރުބައިޖާނުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ތުރުކީން ތާއީދުކުރޭ: އުރުދުޣާން
 
އަޒަރުބައިޖާނުން ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަކީ ގައުމުގެ ދިފާއުގައި ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަނެއްކަމަށް އުރުދުޣާން ވިދާޅުވި

ނަސްލީގޮތުން ވަކިވެފައިވާ ނަގޯނޯ ކަރަބާޚް ސަރަހައްދުގައި އަޒަރުބައިޖާނުން ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަނަށް ތުރުކީން ފުރިހަމައަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް, ތުރުކީވިލާތުގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ތުރުކީއަކީ އަޒަރުބައިޖާންގެ ޒަމާންވީ އެކުވެރިއެއް ކަމަށާއި އަރްމީނިއާއަކީ ސަރަހައްދީގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިޔާ ކަމަށް ތުރުކީން ދެކެއެވެ.

އުރުދުޣާން މިއަދު އޮންލައިންކޮށް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އަޒަރުބައިޖާނުން އެގައުމުގެ ސަރަހައްދީ އެއްބައިވަންތަކަން ދިފާއުކުރުމަށް ގެންގުޅޭ "އެއް ގައުމެއް، ދެ ސްޓޭޓް"ގެ މޮޓޯއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާއިރު، އަޒަރުބައިޖާނުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ތާއީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އަންކާރާއިން އަޒަރުބައިޖާނަށް ކޮމްބެޓް ޑްރޯނާއި އެހެނިހެން އަސްކަރީ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްދިންއިރު، މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހިނގި ކުރު، ނަމަވެސް އަނިޔާވެރި ހަނގުރާމައެއްގައި ބަކޫ ވަނީ އަޒަރުބައިޖާނުން ވަކިވި ސަރަހައްދުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނބުރާ ހޯދައިފައެވެ.

ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވުޒާރާއިން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އާ އޮޕަރޭޝަން ފެށުނީ އަޒަރުބައިޖާންގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ޒަމާނުއްސުރެ އެ ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ހަތިޔާރުއެޅި ޖަމާއަތްތަކުން އަލުން ހަމަލާތައް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

ތުރުކީގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިން ބުނީ ދެވަނަ "ކަރަބާޚް ހަނގުރާމަ" ނިމުނުފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިމުގެ ހާލަތާމެދު އެގައުމުން ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކުރަމުންދާ ސައްހަ ކަންބޮޑުވުންތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އަޒަރުބައިޖާނަށް އެގައުމުގެ އަމިއްލަ ސިޔާދަތީ ސަރަހައްދުގައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންޖެހިފައި ވާކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރްމީނިއާއާ ދެމެދު ސީދާ މަޝްވަރާތަކުން ޒަމާނުއްސުރެ ހިނގަމުން ދިޔަ ހަމަނުޖެހުންތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހައްލު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އޮތްކަމަށް އެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

"އަޒަރުބައިޖާނާއި އަރުމީނިއާއާ ދެމެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަށަވަރުކުރުން.. މިއީ މި ސަރަހައްދުގައި ސުލްހައާއި އަމާންކަމާއި ތަނަވަސްކަމާއި ދާއިމީ ހަމަޖެހުން ގާއިމުކުރުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި މަގެވެ،" ތުރުކީގެ ބަޔާނުގައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް