ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:53
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކި ކުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކި ކުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ރޮއިޓާސް
ފުޓްބޯޅަ
ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާން ނާގަލްސްމަން ބަޔާންގެ މުސާރަ ދޫކޮށްލަނީ
 
ނާގަލްސްމަން އަށް ބަޔާން އިން 7 މިލިއަން ޔޫރޯ އަހަރަކު ދޭންޖެހޭ

ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށްވުމަށް ހޫލިއަންސް ނާގަލްސްމަން އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބާއެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ހުސްވި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ބަޔާއިން ނާގަލްސްމަން މަގާމުން ވަކިކުރުމުން ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ އަށް ސީޒަނެއްގައި ހަތް މިލިއަން ޔޫރޯ ކޮންޓްރެކްޓް ނިމެންދެން ދޭންޖެހެ އެވެ. މިހެންވެ މިހާރު ވެސް އޭނާ ހުރީ ބަޔާންގެ މުސާރަ ހިނގާ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނަމަ ބަޔާންގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަންޖެހޭނެ އެވެ.

މިކަމާހެދި ޖަރުމަނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ އެދުމުގެ މަތީން ދެ ފަރާތުން މިހާރުވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނަނީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވީ ނާގަލްސްމަނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ބަޔާންއިން ދޭން ނުޖެހޭ އެއްޗަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި ޖަރުމަނުގެ ކޯޗު ކަމާ ހަވާލުވުމުން މުސާރައިގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު އޭނާ އަށް ލިބޭނީ ހަތަރު މިލިއަން ޔޫރޯ އެވެ. އުމުރުން އެންމެ 36 އަހަރުގެ ނާގަލްސްމަން ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނީ އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯގެ ނިޔަލަށެވެ. އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް އައުކުރާނީ އެ މުބާރާތުގެ ޕާފޯމަންސަށް ބަލައިފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަން ހުސްވީ މީގެ ދެ އަހަރުކުރިން އެ މަގާމާ ހަވާލުވި ބަޔާންގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހަންސީ ފްލިކް މަގާމުން ވަކިކުރުމުންނެވެ. އެއީ އެންމެ ފަހުގެ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓުމާއި އޭނާގެ ކޯޗުކަމުގައި އޭގެ ފަހުން ވެސް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނުހޯދުމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް