ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:09
ބާސެލޯނާގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ޑި ޔޯން ބައިވެރިވަނީ
ބާސެލޯނާގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ޑި ޔޯން ބައިވެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ބާސެލޯނާގައި ޑި ޔޯން ހުރީ ހިތްހަމަ ޖެހިގެން
 
ޑި ޔޯން ބުނީ، ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ކަންކަން އޭނާގެ އެޖެންޓް އަންނަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށް

ބާސެލޯނާގައި ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށް އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނެދަލެންޑްސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ފްރެންކީ ޑި ޔޯން ބުނެފި އެވެ.

ޑި ޔޯން މިހެން ބުނީ، ބާސެލޯނާގައި އޭނާގެ ކުރިމަގާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އަޔެކްސް ދޫކޮށް 2019 ވަނަ އަހަރު ޑި ޔޯން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ އެއް އަހަރު އޮތްއިރު، ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޑި ޔޯން ބުނީ، ބާސެލޯނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ކަންކަން އޭނާގެ އެޖެންޓް އަންނަނީ ކުރިއަށް ގެންދަމުން ކަމަށެވެ. އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހޭ މަޝްވަރާތަކާއި، ނިންމަން ޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން އޭނާގެ އެޖެންޓް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ޑި ޔޯން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ބާސެލޯނާގައި ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކުލަބުގެ ޖާޒީގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އޭނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

ބާސެލޯނާއާ ގުޅުނު ފަހުން ޑި ޔޯން އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރަމުންނެވެ. ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ހަވާލުވި ފަހުން، ޑި ޔޯން އަކީ އޭނާގެ ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ކުޅުންތެރިޔެކެވެ. އެކި ފަހަރު މަތިން ޒަވީ ވަނީ، ޑި ޔޯން ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ބޭނުންނުވާ ވާހަކަ ވެސް ބުނެފަ އެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުންތެރިން ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، އެ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ޑި ޔޯން ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް