ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:49
ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަސައްކަތުގެ ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފައިވަނީ 24 ޖެނުއަރީ 2023ގައި
 
އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަފައިވަނީ 18 އޮގަސްޓް 2023ގައި

ތ.ވިލުފުށީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މޮބަލައިޒްކޮށް އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މަސައްކަތުގެ ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފައިވަނީ 24 ޖެނުއަރީ 2023ގައެވެ.

Advertisement

އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފައިވަނީ 18 އޮގަސްޓް 2023ގަ އެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތަކީ 11،192،295.14 ރުފިޔާއަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީއާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް