ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 10:59
އަލް ހިލާލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އަލް ހިލާލުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ނޭވްބަހާ ކައިރިން ފަހު ވަގުތު އަލް ހިލާލް ސަލާމަތްވެއްޖެ
 
މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އަލީ އަލް ބުހައިލީ

އޭއެފްސީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅު ނުވެވި، އަލް ހިލާލުން ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭވްބަހާއާ ދެކޮޅަށް އަލް ހިލާލް ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ނޭވްބަހާއާ ދެކޮޅަށް އަލް ހިލާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ޖޫނިއާ އަށް ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. މެޗުގެ ކުރިން އަލް ހިލާލްގެ ކޯޗު ޖޯޖް ޖީސަސް ބުނީ، މެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ނޭމާ ފެންނާނެކަން ޔަގީން ވާނީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގައި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާގެ އަނިޔާ މުޅިން އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވާތީ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ނޭވްބަހާ އިންނެވެ. މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޓޮމާ ޓަބާޓޭޑްޒް އެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް އަލް ހިލާލުން ކުރި މަސައްކަތް އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުވީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ އަލީ އަލް ބުހައިލީ އެވެ.

މި ނަތީޖާ އާއެކު އަލް ހިލާލް އޮތީ ގްރޫޕް ޑީގެ ދެ ވަަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވި އެފްސީ ނަސާޖީ މަޒަންދަރަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް