ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 06:38
 އާދަމް އާޒިމް
އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން
އޭރު ނުހައްޤުން ޖަލަށްލި މީހުން މިނިވަންކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެމީހަކު ވެސް ދާން ޖެހުނީ ޖަލަށް: އާޒިމް
 
މިހާރު ވެސް އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ އާއި މީހުން ޖަލަށްލާ ވާހަކަ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ ސަރުކާރުގައި އޭރު ނުހައްޤުން ޖަލަށްލާފައި ތިބި މީހުން މިނިވަންކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެމީހަކު ވެސް ދާން ޖެހުނީ ޖަލަށް ކަމަށް އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ކުރީ ސަރުކާރުން ކުރާ ގޯސްކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަ ވިދާޅުވުމުން އަނެއް ދުވަހު ޖަލުގައި އިންނަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އޭރު ގެއަށް އާދެވޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަޤީކަން ނޯންނަ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރުތަމަ ބުރުގައި އިދިކޮޅުގެ ކެންޑިޑޭޓަށް ގިނައިން ވޯޓް ލިބުމުން، ވެރިކަމަށް ހޮވިއްޖެކަމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް ހީވާ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފް ކުރިއަށް އޮތް ކަމަށާއި އެބޭފުޅުން މޮޅުވެގެން "އަނިޔާވެރިކަމުގެ އަސްލު ސިފަ" މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

އާޒިމް އިޝާރާތްކުރެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު، އާދިއްތަ ދުވަހު ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތް ހިންގަވަމުން ދަނިކޮށް އެކަމަނާއަށް އިދިކޮޅުގެ ސަޕޯޓަރުން ފުއްސާރަ ކުރުމުން އެވާހަކައަށެވެ. މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާ ވީޑިއޯތަކުން ފަޒްނާ "ދޮރުން ދޮރަށް" ހަރަކާތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަން މަސައްކަތްކޮށް، އެކަމަނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން މުއާމަލާތުކޮށް، ފުރައްސާރަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވި މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށްފަހު، ދޫކޮށްލިއެވެ.

އާޒިމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އިންތިޚާބުގެ ރެލީތަކުގައި ވެސް މިހާރު ވެސް އިދިކޮޅުން ދައްކާ ވާހަކައަކީ އަނިޔާކުރާ ވާހަކަ އާއި މީހުން ޖަލަށްލާ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ބޭނުންވަނީ އަނިޔާވެރި ވެރިޔެއް ގެނައުމަށްތޯ ރައްޔިތުން ވޯޓްލާންތޯ ނުވަތަ ބޭނުންވަނީ ނޫނީ އޯގާތެރި ވެރިޔެއް ގެންނަންތޯ ވޯޓްލާންތޯ ނިންމަންޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއްޗެއްގެ ހުރި ރަނގަޅުކަން އިހުސާސް ކުރެވޭނީ އެ އެއްޗެއް ގެއްލުމުން ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ސާލިހަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލިބުނު "ރަން ޖަވާހިރެއް ފަދަ ބޭފުޅެއް" ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިފުމަށް އާޒިމް ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް