ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:18
ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ކޮލިފައިންގައި ވާދަކުރާ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ކްރިކެޓްގެ ސީނިއަރ ދެޓީމް
ދެ މުބާރާތް އެއްވަގުތަކަށް ދިމާވެ، ކްރިކެޓްގެ ގައުމީ ދެޓީމް!
 
ވަރުގަދަ ޓީމް ވާދަކުރާނީ ކޮލިފައިންގައި

ސީނިއަރ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމް ވާދަކުރަން އޮތް ދެމުބާރާތެއް އެއްދުވަސްވަރަކާ ދިމާވެ, ޤައުމީ ދެޓީމް ކްރިކެޓް ބޯޑުން އެކުލަވާލައިފިއެވެ.

ސީނިއަރ ޤައުމީ ކްރިކެޓް ޓީމަށް އޮތް ދެމުބާރާތަކީ މިމަހު ގަތަރުގައި އޮންނަ އައިސީސީ ޓީ20 ވަރލްޑްކަޕްގެ އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ ކޮލިފައިންގއާއި ޗައިނާގައި އޮންނަ އޭޝިޔަން ގޭމްސްއެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ އައިސީސީ ޓީ20 ވަރލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ސީނިއަރ ވަރުގަދަ ޓީމް ވާދަކުރުމަށެވެ. އެޓީމަށް މުބާރާތުގައި އިރުޝާދުދޭނީ ސީނިއަރ ޓީމްގެ ލަންކާ ކޯޗެވެ. ކޯޗާއެކު ޓީމް މިހާރު ތިބީވެސް ސްރީލަންކާގައެވެ. އެއީ ތަމްރީނު ކޭމްޕެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. ކޭމްޕްގެ ތެރޭގައި ވަރުފަދަ މެޗުތަކެއް ކުޅުމަށްފަހު ރާއްޖެ ނައިސް ޓީމް ދާނީ ޤަތަރަށެވެ.

Advertisement

ސީނިއަރ ދެވަނަ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ޖެހުނީ އޭޝިޔަން ގޭމްސްވެސް އެއް ދުވަސްވަރަކާ ދިމާވުމުންނެވެ. އޭޝިޔަން ގޭމްސްއަށް ތައްޔާރުވާ ޓީމް މިވަގުތު ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުންދަނީ މާލޭގައެވެ. އެޓީމް ބިނާވެފައިވަނީ 23 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމާއި, ކުރިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު ބައެއް ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށެވެ. އެޓީމްގެ ކޯޗަކީ އިމާދު އިސްމާއީލްއެވެ. ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވީ ފުށުނާރާނެ ގޮތަށް ވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިނަމަވެސް އެކަން ކާމިޔާބުނުވުމުން ދެޓީމް އެކުލަވާލަން ޖެހުނީ ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހު ސީނިއަރ ޓީމާއި އުމުރުފުރާ ޓީމްތަކުގެ ޕްރެކްޓިސްވެސް މެދުނުކެނޑި ރަނގަޅަށް ގެންދެދިވައިވާތީ ދެޓީމް އެކުލަވާލަން މާބޮޑު ދަތިކަމެއް ކުރިމަތިނުވިކަންވެސް ފައިސަލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރީކޮޅު އޭޝިޔަން ގޭމްސްގެ ޝެޑިއުލް ލިބިފައި އޮތްނަމަ މިކްސްކޮށްލާފަ ވަރަށް ސްޓްރޯންގްކޮށް ދެޓީމް ހެދުނީސް. އެހެންނަމަވެސް މިހާރުވެސް އޭޝިޔަން ގޭމްސްގެ ޓީމްވެސް ދެރައެއް ނުވާނެ. މޮންގޯލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ހަމަ ރަނގަޅަށް ވާދަކުރެވޭނެ. ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށްވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވާދަކުރެވޭނެ.
މުހައްމަދު ފައިސަލް/ ކްރިކެޓް ބޯޑްގެ ރައީސް

ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އޭޝިޔަން ގޭމްސްގެ ޝެޑިއުލް ލިބުންވެސް ލަސްވީ ކަމަށާއި, ކުރިން އެނގިފައި އޮތް ގޮތުން ކުޅެން ލިބެނީ އެއް މެޗު ކަމަށެވެ. އެއީ އޭޝިޔާގެ ގަދަ ހަތަރު ޓީމް ސީޑްކޮށްފަ އޮތުމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބައިވެރިވާ ޓީމްތަކުގެ އަދަދު އިތުރުވުމުން ގްރޫޕް ކުރިއިރު ދެ މެޗު ކުޅެން ރާއްޖެއަށް ލިބެއެވެ. ރާއްޖެއާއެކު އޮތީ ނޭޕާލާއި މޮންގޯލިޔާ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް