ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 14:19
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން
ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނެގުން
ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން މަދުވެގެން 30 ދުވަހާއި، 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ: އީސީ
 
މަދުވެގެން 30 ދުވަހާއި 45 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ
 
ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށްވެސް ޙަބީބް ވިދާޅުވި

ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން މަދުވެގެން 30 ދުވަހާއި، 40 މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ނިޒާމީ ވޯޓު ނެގުމަށް ދި ޑިމޮކްރެޓުން ގޮވާލަމުންދާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ނައިބްރައީސް އިސްމާއިލް ޙަބީބު ވިދާޅުވީ، ނިޒާމީ ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމަށްޓަކައި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގައިވާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މަދުވެގެން 30 ދުވަހާއި 45 ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއް އެ އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދި ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެ އިންތިޚާބަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށްވެސް ޙަބީބް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ޙަބީބު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ، މިފަދަ ވޯޓެއް ނެގުމުގެ މަގްސަދާމެދު ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ވަކި ނިޒާމަކަށް ތާއީދުކޮށް ވޯޓުލުމުގައި އެ ނިޒާމެއްގެ ފައިދާ އާއި ގެއްލުމާމެދު، ވޯޓުލާ މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަންވެސް އީސީން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އީސީން އެހެން ބުނެފައިވާއިރު ވެރިކަން ކުރާ ނިޒާމް ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން ރައްޔިތުންގެ ފެންނަ ނުފެންނަ ވޯޓެއް ނެގުމަށް ޑިމޮކްރެޓްސްއިން ދަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް