ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 13:37
ދުނިޔޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑު ހޯދި ފަރާތެއް
ދުނިޔޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑު ހޯދި ފަރާތެއް
ދި ނިއުސް
ޖަޕާނުގެ އާބާދީ
ޖަޕާނުގެ ކޮންމެ 10 މީހަކުން އެކަކީ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއް
 
ޖަޕާނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތް އެންމެ ދަށް އެއް ޤައުމު
 
އެ ޤައުމުގެ 125 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮވޭ
 
2024 އާ ހަމައަށް އަންނައިރު އެ ޤައުމުގެ 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ނިސްބަތް 34 އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެ

ޖަޕާނުގެ ކޮންމެ 10 މީހަކުން އެކަކީ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއްކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި އެ ޤައުމުގެ 125 މިލިއަން މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނައިރު އޭގެ ތެރެއިން 29 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނެވެ. މިއީ ރެކޯޑެއްކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަދި ޖަޕާނުގެ ކޮންމެ 10 މީހަކުން އެކަކީ 80 އަހަރުން މަތީގެ މީހެއްކަމަށްވެސް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ޖަޕާނަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައިވެސް ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތް އެންމެ ދަށް އެއް ޤައުމެވެ. އަދި އެންމެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބަދީ ގިނަ ޤައުމުވެސްމެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2024 އާ ހަމައަށް އަންނައިރު އެ ޤައުމުގެ 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންގެ ނިސްބަތް 34 އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.  

ޖަޕާނުގެ އިތުރުންވެސް އެ ޤައުމާ އަވައްޓެރި ޤައުމުތަކުގައިވެސް ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތް މިހާރު ދަށަށް ދާކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު އެ ޤައުމުގައި އުފަންވެފައިވާ ކުދިންގެ އަދަދު 8 ލައްކައަށްވުރެވެސް ދަށެވެ. މިއީ 19 ވަނަ ޤަރުނުގެ ފަހުން އެންމެ މަދުން ކުދިން އުފަންވި އަހަރުކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް