ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:09
ބާސެލޯނާގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބައިވެރިވަނީ
ބާސެލޯނާގެ ފަރިތަކުރުމެއްގައި ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބައިވެރިވަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ބާސެލޯނާ އިން ޔޫރަޕުގައި ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ: ޒަވީ
 
މިއީ އެ ލީގުގެ އިތުރުން، ޔޫރަޕުގެ އެހެން މުބާރާތްތަކުގައި ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލަން ޖެހޭ ވަގުތު

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އިން ޔޫރަޕުގައި ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ބުނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ރޯޔަލް އެންޓްވާޕާ ދެކޮޅަށް ބާސެލޯނާ އިން ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަނެއްކާ ވެސް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ބާސެލޯނާ އަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ކަމަށެެވެ. އެއާއެކު ޔޫރަޕުގައި ބާސެލޯނާ އިން ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، ރަނގަޅު ފެންވަރެއް ހިފަހައްޓަމުން ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އެ ލީގުގެ އިތުރުން، ޔޫރަޕުގެ އެހެން މުބާރާތްތަކުގައި ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލަން ޖެހެ ވަގުތު ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

ޒަވީ ބުނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ކުރިމަތިލާއިރު، ބާސެލޯނާ އޮތީ ވަރަށް ރަނގަޅު ރޫހެއްގައި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ލީގުގައި ދައްކާފައިވާ ކުޅުމާއެކު، ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހިތްހަމަ ޖެހޭ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ލިބުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޒަވީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުން ވެސް ކުރިއަށް ދިޔައީ އެނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ގޮތަށެެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާސެލޯނާގެ މެޖޯރިޓީ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ފިޓުކޮށް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ.

Advertisement

އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒަވީ ބުނީ، ބޭނުން ވަނީ މިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ މިއަހަރުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅު ކުރަން ކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކުޅުންތެރިން އަމާޒެއް ނޫން ކަމަށާއި، މުޅި ކުލަބުގެ އަމާޒަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޒަވީ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ޓީމުތަކާ ވާދަކޮށްލެވޭ ވަރުގެ ސްކޮޑެއް ބާސެލޯނާގައި އެބަ އޮތެވެ. އޭނާ ބުނީ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ކުރިއަށް ދިޔުމުގައު ފަސޭހަ ވާނީ އޭރުން ކަމަށް ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ރޯޔަލް އެންޓްވާޕާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް