ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:40
އަލް ހިލާލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ނޭމާ
އަލް ހިލާލްގެ ފަރިތަކުރުމުގައި ނޭމާ
ރޮއިޓާސް
އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭމާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ
 
ނޭމާގެ އަނިޔާ އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވޭ

އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަލް ހިލާލުން ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ޖޫނިއާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޖޯޖް ޖީސަސް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ނޭވްބަހާއާ ދެކޮޅަށް އަލް ހިލާލުން ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އޭނާ ބުނީ ކޮންމެ މެޗަކަށް ވެސް ބިދޭސީ ތަފާތު ފަސް ކުޅުންތެރިޔަކު ނެގުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ ފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އެ މެޗަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފަރިތަކުރުންތަކަށްފަހު، ނޭމާ ޖޫނިއާ އަށް މެޗުގައި ކުޅެވޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ތަމްރީނުތަކުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ޕާފޯމް ކުރާ ކުޅުންތެރިންނަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި ކުޅޭނެ ބިދޭސީ ފަސް ކުޅުންތެެރިން ކަނޑައަޅާނީ ފަހު ވަގުތު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނީ އޭޝިއަން ޗެމްޕިއަންސް ލީގަކީ ވަރަށް ބޮޑު މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުބާރާތް ވެސް ފަށަން ބޭނުންވަނީ މޮޅަކުން، ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެ މުބާރަތަކީ އަލް ހިލާލާއި، އެ ކުލަބުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް މުހިންމު މުބާރާތެއް ކަމަށް އޭނާ ދެކެ އެވެ. ޓީމުގައި މިވަގުތު އޮތީ މޮޅުވުމުގެ ރޫޙެއް ކަމަށާއި، އެކަން ދަމަހައްޓައިގެން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށް އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވި ނޭމާ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް ކުޅެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗެކެވެ. އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވި ފަހުން ވެސް ނޭމާ މުޅިން އެއްކޮށް ފިޓުނުވާތީ، ކޯޗު އޭނާ އަށް ފުރުސަތެއް ނުދެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް