ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:10
 ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ބައްލަވާލައްވަނީ
ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ބައްލަވާލައްވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ފެމިލީ ކޯޓު
ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ބައްލަވާލައްވައިފި
 
އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ސުލްޙަ ސެޝަންތައް ކެންސަލް
 
އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވި

މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެމިލީ ކޯޓަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ބައްލަވާ ލެއްވުމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު މުޢުތަޞިމް ޢަދުނާން އެ ކޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އުއްތަމަފަނޑިޔާރު ވަނީ އެ ކޯޓަށް ވަޑައިގެން، ކޯޓުގެ ޙާލަތު ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. އަދި އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެކަމަށް އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނީ، މާލެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ފެމިލީ ކޯޓުގެ ހެންވޭރު އިމާރާތަށް ވާރޭވެހި، މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ވަރަށް ތަނަށާއި، ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވުމާއެކު، އެ އިމާރާތުން ދެމުންދިޔަ ޚިދުމަތްތައް މިވަގުތު އެ އިމާރާތުން ދެވެން ނެތުމުން، 18 ސެޕްޓެމްބަރުވާ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޚިދުމަތްތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ކޯޓުން ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.  

Advertisement

އޭގެ ތެރޭގައި އާއިލީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމާބެހޭ ބައިގައި ތާވަލު ކުރެވިފައިވާ ސުލްޙަ ސެޝަންތައް ކެންސަލް ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ވަގުތީ ގޮތުން ޖަސްޓިސް ބިލްޑިންގ ގެ ގްރައުންޑް ފްލޯއިން ލިބޭގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ކައިވެނި އަޤުދުކޮށްދިނުމާއި، ކައިވެންޏާއި ގުޅުންހުރި ފޯމުތައް ބަލައިގަތުމާއި، ކައިވެންޏާ ގުޅިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރުމުގެ ސެޝަންތަކާއި، ދަރިންގެ ޚަރަދާއި، އިއްދައިގެ ޚަރަދުގެ އިތުރުން، ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް