ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 09:29
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
އަހަރެން ރޯންވީތަ؟ ޝަކުވާކުރަންވީތަ؟: ޕޮޗެޓީނޯ
 
ކޯޗު މިހެން ބުނީ ސަޕޯޓަރުން މަލާމާތްކޮށް، ފުރައްސާރަ ކުރުމުން

ޓީމު އޮތީ ވަރަށް ދެރަވަރު ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމާ ހިތާމަކޮށް ރޮއެ, ޝަކުވާކުރަންވީތޯ އާއި އެކަންކުރާނަމަ އެއީ ކާކުކައިރީގައި ކުރަންވީ ކަމެއްތޯ ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނީ ސުވާލުކޮށްފި އެވެ.

މި ސީޒަނުގައި ޓީމާ ހަވާލުވި އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު މިހެން ބުނީ ބޯނެމައުތާ ވާދަކޮށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު ސަޕޯޓަރުން މަލާމާތްކޮށް، ފުރައްސާރަ ކުރުމުންނެވެ. ޕްރެމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީ މިވަގުތު އޮތީ ފަސް މެޗުން ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު 14 ވަނާގަ އެވެ. މިއީ އެއްވަނާގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށްވުރެ 10 ޕޮއިންޓް މަދު އަދަދެކެވެ. ސަޕޯޓަރުން ރުޅިގަދަވީ މިހެންވެ އެވެ.

Advertisement

ނަމަވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ މެޗަށްފަހު ނަތީޖާ ނުނެރެވުނު ސަބަބާއި ޓީމު ހާލަތު ބަޔާންކޮށްދީފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ މެޗަށް ނުކުތީ 12 ކުޅުންތެރިން އަނިޔާގައި ތިބުމުން ފުރިހަމަ ޓީމު ހަމަނުވެ ކަމަށެވެ. މި މެޗަށް ޓީމު ހަމަކުރަން 19 އަހަރުން ދަށުގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ބެންޗުގައި ދެ ކީޕަރުން ބައިތިއްބަން ޖެހުނުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރި އެވެ.

ދެން އަހަރެން ކީއްކުރާނީ؟ އަހަރެންނަށް ބުނެވޭނެ ވާހަކައެއްނެތް. ސަޕޯޓަރުންނަށް އެމީހުން ބޭނުން ކަމެއް ކުރެވިދާނެ. (މިހާލަތުގައި) އަހަރުމެންނަށް އެނގޭ އަހަރުމެން ކުރަންވީ ކަންތައް. އެކަމަކު އަހަރުމެންގެ 12 ކުޅުންތެރިން ތިބީ އިންޖަރީގައި. މިމެޗަށް އަހަރުމެން ނަގަން ޖެހުނު ތިނެއް ނޫނީ ހަތަރު ޒުވާން ކުޅުންތެރިން. ދެ ކީޕަރު ބެންޗުގައި ބައިތިއްބަންޖެހުނު
ޕޮޗެޓީނޯ

އޭނާ ބުނީ ޓީމުގެ ހާލަތު މިގޮތަށް ހުއްޓަސް މެޗުން މޮޅުވުމަކީ ކުޅުންތެރިންނާއި އޭނާގެ ވެސް ވިސްނުން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު މޮޅުނުވީމަ އަހަރެން ރޯންވީތަ؟ އަހަރެންދާންވީ ޝަކުވާ ކުރަންތަ؟ ކާކު ކައިރީގައި؟ އަހަރެން މި ހަގީގަތް ގަބޫލުކޮށް، މި ޗެލެންޖާ ކުރިމަތިލައި ކުރިއަށްދާން މަސައްކަތް ކުރަންވީ ނޫންތަ؟
ޕޮޗެޓީނޯ

ޗެލްސީ ހިންގުމާ ޓޮޑް ބޮއެލީ ހަވާލުވި ފަހުން ކުޅުންތެރިން ގަތުމަށް ވަނީ އެއް ބިލިއަން ޕައުންޑަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ނަތީޖާ ނުނެރެވޭތީވެ ސަޕޯޓަރުންގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ވަރަށް ބޮޑެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް