ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 23:33
އާސެނަލް މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓްރޮސާޑް: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
އާސެނަލް މެޗުން މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޓްރޮސާޑް: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްއަށް ހަނި މޮޅެއް، ޗެލްސީއަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު!
 
ޗެލްސީ އެއްވަރުވީ ބޯންމައުތާ ވާދަކޮށް

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލްއިން ހަނި މޮޅެއް ހޯދިއިރު, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައުޓެޑް ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހިއްޖެއެވެ.

މިދިޔަ ސީޒަންގައި ސިޓީއާ އެންމެ ކައިރިން ވާދަކުރި އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އެވަޓަންއާ ވާދަކޮށް 1-0 ނެވެ. މެޗުން އާސެނަލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ޓްރޮސާޑެވެ.69 ވަނަ މިނިޓްގައި އޭނާ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ސަކާއެވެ. މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް އޮތީ ފަސް މެޗުން 13 ޕޮއިންޓާއެކު ހަތަރު ވަނައިގައެވެ. އެވަޓަން އަދި މިސީޒަންގެ ލީގުގައި މޮޅެއް ނުވެއެވެ. ފަސް މެޗުން ލިބިފައިވަނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ. ތާވަލްގައި އޮތީ 18 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީ ޕޮއިންޓަކުން ފުއްދާލަން ޖެހުނީ ބޯންމައުތާ ވާދަކޮށެވެ. ބޯންމައުތްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ. މިއީ މިސީޒަންގެ ލީގުގައި ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީން ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް އޮފްސައިޑްވުމުން ބަލައިނުގަތީއެވެ. މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ޗެލްސީއާ ގުޅުނު ކޯލް ޕަލްމާއަށް މެޗުގެ ފަހުކޮޅު ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއް ލިބުނެވެ. އަދި މެޗުން މޮޅުވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޯންމައުތަށްވެސް ލިބުނެވެ.

މިނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ އޮތީ ފަސް މެޗުން ފަސް ޕޮއިންޓާއެކު 14 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް