ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:42
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިޔާތުގައި ރައީސް ނަޝީދާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ޔާމީނާއި ނަޝީދުގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ނަޝީދުއާއި ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި
 
ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، ޔާމީން އިއުތިރާޒްވުމުން، އެކަން ލިޔުމުން މަޖިލީހަށް ވަނީ އަންގާފައި
 
ޖަލަށް ވަޑައިގެން ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ އަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލިސް މެދުވެރިކޮށް

ކުރީގެ ރައިސް އަދި މިހާރު ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދާ އަބްދުﷲ ޔާމީން، ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ދެކޮޅު ހައްދަވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް (އެމްސީއެސް) އިން ވަނީ މިކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު އަލުން ކަނޑައަޅަން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގައި ޔާމީނާ މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް އެމަނިކުފާނު ހުންނެވި ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ހުއްދައަށް ނަޝީދު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. ޖަލަށް ވަޑައިގެން ޔާމީނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގެ ހުއްދަ އަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންނެވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ މެދުވެރިކޮށެވެ. ނަޝީދު އެ ހުއްދަ ދެއްވުން އެދި މަޖިލީހުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ހޯމް މިނިސްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާފައެވެ.

Advertisement

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއެމްވިއަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ބުނީ ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް، ޔާމީން އިއުތިރާޒް ކުރެއްވުމުން، އެކަން ލިޔުމުން މަޖިލީހަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު ޔާމީންއާ ބައްދަލުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާއަށްފަހު ޑިމޮކްރަޓުން ޕީޕީއެމްއާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ކުރިއެރުވުމެއް ލިބިފައިނުވާއިރު، އެއްބަސްވާ ލިޔުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ޕީޕީއެމްއިން ދެކޮޅު ހަދާފައިވާތީ އެވާހަކަތައް ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އަދި މިފަހުން ނަޝީދު ގެންދަވަނީ ރާއްޖެއަށް ރަނގަޅީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމުކަމަށް ވިދާޅުވެ، ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެނައުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
27%
9%
9%
18%
9%
27%
ކޮމެންޓް