ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 10:22
ކޯޗު ޓުޗެލް އާއި ޑިލިޓް ވާހަކަ ދައްކަނީ: އޭނާ ލައްވައި މިހާރު ކުޅުވަނީ މެދުތެރެއަށް
ކޯޗު ޓުޗެލް އާއި ޑިލިޓް ވާހަކަ ދައްކަނީ: އޭނާ ލައްވައި މިހާރު ކުޅުވަނީ މެދުތެރެއަށް
ގޫގުލް
ބަޔާން މިއުނިކް
10 މިނެޓު ލިބޭތީވެ ޑިލިޓް: ސަބަބު އެނގޭނީ ކޯޗަށް؟
 
ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނަނީ ކުޅެން ފުރުސަތު ނުދޭނަމަ ޑިލިޓް ކުލަބު ބަދަލުކޮށްފާނެ ކަމަށް

ބަޔާން މިއުނިކްގައި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު އެއް ކުޅުންތެރިޔަކީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ޑިފެންޑަރު މަތިއަސް ޑިލިޓެވެ. ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ޓީމުން ވަކިކުރި ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަންގެ ކޯޗުކަމުގައި އޭނާ އަކީ ޓީމުގެ މައި އެއް ތަނބެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލްގެ ކޯޗުކަމުގައި މި ސީޒަނުގައި ޑިލިޓަށް ދަނޑޫމަތީގައި ލިބެނީ މަދުވަގުތުކޮޅެކެވެ. އޭނާގެ ރޯލު ވެސް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement

ސެންޓްރަލް ޑިފެންޑަރަކަށް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިޔާ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ވެސް ފެނުނީ ޑިފެންސިވް މިޑްފީލްޑަރަކެވެ. މިކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ނޫސްވެރިން ސުވާލުކުރުމުން އޭނާ ބުނީ "އަހަރެންގެ ވަޒީފާ އަކީ ކޯޗު ބުނާ ގޮތަކަށް މަސައްކަތްކުރުން،" ކަމަށެވެ.

އަހަރެންގެ ކެރިއަރުގެ ފުރަތަމަކޮޅު ކުޅުނިން މެދުތެރެއަށް. އެއީ ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް. މިހާރު އަހަރެން ބަލަނީ ކޯޗު ބުނާގޮތަކަށް ކޯޗު ބޭނުންވާ ޕޮޒިޝަނަކަށް ކުޅެން
ޑިލިޓް

އޭނާ ބުނީ ފަހަތުން މެދަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އަހަރެން ފުރަތަމަ 11 އަށް ނާރަނީ ކީއްވެކަން ޖަވާބުދޭން އެނގޭނީ ކޯޗަށް. ރަނގަޅު. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އަހަރެން ކުޅުނުވަރަށް މިހާރު ކުޅެން ފުރުސަތު ނުލިބޭ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި އަހަރެން ކުޅުނީ ފަހު 10 މިނިޓްގައި. ތިޔަ ސުވާލަށް ޖަވާބުދޭނީ ކޯޗު
ޑިލިޓް

ޖަރުމަނުގެ ނޫސްތަކުން ބުނަނީ ގިނަ ވަގުތު ބެންޗުގައި އިންނަން ވެއްޖެނަމަ ޑިލިޓް މާޔޫސްވާނެ ކަމަށާއި ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އޭނާ ކުލަބު ދޫކޮށްލުން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް