ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 09:48
ރިހި މެޑަލާއެކު ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް
ރިހި މެޑަލާއެކު ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް
ފޭސްބުކް
ކާވާ ބީޗު ވޮލީ ޓުއާ
ފައިނަލުން ބަލިވެ، ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމްއަށް ރިހި މެޑަލް
 
ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި އިންޑިއާގެ ޕެއާގެ މައްޗަށް، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް ކުރި ހޯދި

ސެންޓްރަލް އޭޝިއަން ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން (ކާވާ) ބީޗު ވޮލީ ބޯޅަ ޓުއާގައި ރާއްޖޭގެ އިސްމާއީލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް) ފައިނަލުން ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ބަންގްލަދޭޝްގައި ކުރިއަށްދާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް ނިކުތީ އިންޑިއާގެ ނިތިންއާއި ރާމާގެ ޕެއާއާ ދެކޮޅަށެވެ. އިންޑިއާގެ ޕެއާއިން ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ސީދާ ދެ ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓުތައް ދިޔައީ 21-19 އަދި 21-14އިންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތުގައި ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގެ އިތުރުން، ކުއާޓާ ފައިނަލް އަދި ސެމީ ފައިނަލް މެޗުވެސް ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ފައިނަލްގައި ވާދަކުރި އިންޑިއާގެ ޕެއާގެ މައްޗަށް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް ކުރި ހޯދިއެވެ.

Advertisement

ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމްއަކީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރި ޕެއާއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ފައިނަލުން ބަލިވެ މިއަހަރުގެ މުބާރާތުން ވަނީ ރިހި މެޑަލް ލިބިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ކުޑަ ކާއްޓޭއާއި އެޑަމް ކާމިޔާބ ކުރީ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް