ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 09:13
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު
ރައީސް އޮފީސް
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު
ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާގެ އިލްތިމާސް: ދަތުރުފަތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އަވަހަށް ރީރަޖިސްޓްރީކުރައްވާ
 
އޮންލައިންކޮށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފޯމް ހުށަހެޅޭނެ
 
އެންމެ ފަހުވަގުތު ދަތުރު ފަތުރު ކުރަން އުޅެގެން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ ގެއްލޭ ވޯޓެއް
 
ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިއަދުގެ ހަވީރު 3:00ން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އަވަހަށް ރީރަޖިސްޓްރީކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެވަނަ ބުރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް މިއަދު ހަވީރު 3:00ން ފެށިގެން މި މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00ށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

ދެވަނަ ބުރަށް ރީރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުމާއި ގުޅިގެން ފަސްޓްލޭޑީ ފަޒްނާ ވިދާޅުވީ މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓްލީ ތަން ނޫން ތަނަކަށް ވޯޓްލާނަމަ އަވަހަށް ރީރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެ ކަމަނާ ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

ފަސްޓްލޭޑީ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަސޭހަ އަދި ރަނގަޅު ގޮތަކީ ދަތުރުުފަތުރު ކުރަން ނުޖެހޭގޮތަކަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރ ކުރުން ކަމަށާއި، އެންމެ ފަހުވަގުތު ދަތުރު ކުރަން އުޅެގެން ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެއީ ގެއްލޭ ވޯޓެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި އެމްޑީޕީގެ ޖަގަހަތަކުން ރީރެޖިސްޓަރ ކުރުމަށް އެހީވެދޭނެ ކަމަށާއި، މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަކީވެސް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީހަކު ގުޅާތޯ މަޑުނުކޮށް އަވަހަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރޭޝަން ކަންތަކުގައި އުޅުއްވުމަށް ފަސްޓްލޭޑީ ވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ.

އެކަމަނާ ވިދާޅުވީ މާތްﷲ ގެ ތަނަވަސް ރަޙްމަަތްފުޅާ އިރާދަފުޅުން ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހަށް މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ވާނެކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގައި ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރާނީ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި ދެވަނަ ބުރުގައި ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކެވެ. ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ތަނުގެ މައުލޫމާތު އީސީގެ ވެބްސައިޓުން ބަލައިލެވޭނެއެވެ. އަދި VR space ID.No Send to 141 އަށް އެސްއެމްއެސް ފޮނުވައިގެން ވެސް ބަލައިލެވޭނެއެވެ.

އީސީން ވަނީ މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ގޮތަށް ޕޯޓަލެއް ހަދައިފައެވެ. މި ޕޯޓަލުގެ އިތުރުން މާލެ ފިޔަވައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އެހެން ހުރިހާ ރަށަކުން އެރަށެއްގެ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އަވަށްތަކުގެ އޮފީސްތަކުންނާއި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވެސް ފޯމު ހުށަހެޅޭނެއެވެ. މާލޭގައިނަމަ ފޯމު ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ދަރުބާރު ގޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ މަރުކަޒަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް