ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 11:34
އެމްއެމްޕީއާރުސީން އައިޓީބީ ޗައިނާގައި ބައިވެރިވަނީ
އެމްއެމްޕީއާރުސީން އައިޓީބީ ޗައިނާގައި ބައިވެރިވަނީ
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އައިޓީބީ ޗައިނާ
ކޮވިޑަށްފަހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން އައިޓީބީ ޗައިނާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ 33 ކުންފުންޏެއްގެ 64 މަންދޫބުން ބައިވެރިވޭ
 
05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއިން ޖުމްލަ 123,824 ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވޭ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސ/ީ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް) އިން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގެ 33 ކުންފުންޏެއްގެ 64 މަންދޫބުންނާއެކު އައިޓީބީ ޗައިނާ 2023ގައި ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި މުހިންމު އިވެންޓަކީ ކޮވިޑް-19ށް ފަހު ޗައިނާގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އިންޑަސްޓްރީގެ ފިޒިކަލް އިވެންޓެވެ. އައިޓީބީ ޗައިނާ 2023 ހިނގަމުންދަނީ 12ން 14 ސެޕްޓެމްބަރ 2023ށް ޝަންހާއީ ވޯލްޑް އެކްސްޕޯ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ޝަންހާއީގައެވެ. އައިޓީބީ ޗައިނާއަކީ ޗައިނާގެ ޓްރެވަލް މާކެޓަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބ2ީބީ ޓްރޭޑް ޝޯއެވެ. މި ފެއަރއަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ތަޖުރިބާކާރުން ބައިވެރިވާ ފެއަރއެކެވެ. އަދި މިފެއަރގައި މުހިންމު ސޯސް މާކެޓްތަކުގެ އޭޖެންޓުންނާއި ބަޔަރސް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ތަފާތު ނެޓްވޯކިންގ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ.

މި ފެއަރގައި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޭންޑް ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރީތިކަމާއި ހިތްގައިމުކަން ތަމްސީލުކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ. ސްޓޭންޑަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތާއ،ި ދިވެހި ކެލިގްރަފީ ބުކްމާކް ހެދުމުގެ ފުރުސަތާއ،ި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ބެކްޑްރޮޕެއްގައި ލިބާހާއި ފޭލި އަނދެގެން ފޮޓޯ ނެގުމުގެ ފުރުސަތުތައް ހިމެނެއެވެ. މިފެއަރގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްގެ ވީބޯ އަދި ވީޗެޓް ސޯޝަލް މީޑިއާ ހެންޑްލްތައް މެދުވެރިކޮށް ޗައިނާ މާކެޓް ގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިތުރަށް އިޝްތިހާރުކޮށް، މި ފުރުސަތުގައި މި ޗެނަލްތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެއެވެ.

Advertisement

އަދި ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް އާއި އިންޑަސްޓްރީ ޕާޓްނަރުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޕްރެސް ޕެކްތަކާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް މެޓީރިއަލްސް މެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، ފެއަރގެ ފަހު ދުވަހު ރެފްލްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑަށް ޒިރާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ދެ ފަރާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިލޭ ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެ މި 2 ރެފްލް ސްޕޮންސަރ ކޮށްފައިވަނީ ސްޓޭންޑަޑް، ހުރަވަޅި މޯލްޑިވްސް އަދި ކިހާ މޯލްޑިވްސް އިންނެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރުސީއަކީ މި އިވެންޓުގެ އައިލެންޑް ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރުކަމަށްވުމާއެކު، އައިޓީބީ ޗައިނާ 2023 ގައި އިންތިޒާމް ކުރެވޭ 100 އޭޖެންޓުންގެ އެކްސްކްލޫސިވް ނެޓްވޯކިން ލަންޗަން ހޯސްޓްކޮށް ހާއްސަ ފުރުސަތެއް ލިބެއެވެ. މި ހަރަކާތުގައި ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން 80 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވާ 'ޕްރެޒެންޓޭޝަން ހަބް' ގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފަރާތުން ޕްރެސެންޓެޝަންމެދުވެރިކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓްކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކުރިން ޗައިނާއަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެންމެ ބޮޑު މާކެޓެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުގެ ސަބަބުން 3 އަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު، ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ސީދާ ދަތުރުތައް 18 ޖަނަވަރީ 2023ގައި ވަނީ ފަށާފައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ވަނީ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައިވާ ދުވަސްވަރު ވެސް މާކެޓިންގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ޗައިނާގައި ރާއްޖޭގެ ޑެސްޓިނޭޝަން ޕްރެޒެންސް ދަމަހައްޓާފައެވެ. 05 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާއިން ޖުމްލަ 123,824 ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ޗައިނާއަކީ މިހާރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސޯސް މާކެޓެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަންނަނީ ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް