ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 11:34
ޖަރުމަނުން ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މުލާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޖަރުމަނުން ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު މުލާ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ޤައުމީ ޓީމު
ފްލިކް ވަކިކުރުމަށްފަހު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ޖަރުމަނުން ފްރާންސް ބަލިކޮށްފި
 
މި މެޗުގައި ޖަރުމަނަށް އިރުޝާދު ދީފައި ވަނީ އެ ޓީމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ރޫޑީ ވޮލާ

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ފްރާންސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޖަރުމަނު މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު ޖަރުމަނުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-1 އިންނެވެ. މިއީ ދާދި ފަހުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހުރި ޖަރުމަނުގެ ހަންސީ ފްލިކް ވަކި ކުރުމަށްފަހު ޖަރުމަނުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ޖަރުމަނުގެ ކޯޗުކަމުން ފްލިކް ވަކި ކުރީ، ޖަޕާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ، ލިބުނު ލަދުވެތި ނަތީޖާއާ އެކު އެވެ. މި މެޗުގައި ޖަރުމަނަށް އިރުޝާދު ދީފައި ވަނީ އެ ޓީމުގެ ޑައިރެކްޓަރު ރޫޑީ ވޮލާ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ ޖަރުމަނުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތަރު ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަރުމަނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ތޯމަސް މުލާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ބެންޖަމިން ހެންރިޗްސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ޖަރުމަނުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ކައި ހަވާޓްޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި ޖަރުމަނުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ލެރޯއީ ސާނޭ އެވެ. މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ހަމެއެކަނި ލަނޑަކީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބުކޮށް، އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ކާމިޔާބު ކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ.

ޖަރުމަނުން އަންނަނީ އައު ކޯޗެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް ކުރަމުންނެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް އެ ޤައުމުގައި ބާއްވާއިރު، ޖަރުމަނުން އަންނަނީ އެ މުބާާރާތަށް ވަރަށް ބޮޑަަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް