ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 09:59
ބަޔާންގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ބަޔާންގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން
ޓްވިޓަރ
ފުޓްބޯޅަ
ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ތިން ކޯޗަކު ޝޯޓްލިސްޓްކޮށްފި
ފެޑަރޭޝަނުގެ ވިސްނުން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރީ ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕަށް

ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމާ ހަވާލުވުމަށް ތިން ކޯޗަކު ޝޯޓް ލިސްޓްކޮށްފި އެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ފެޑަރޭޝަނުގެ ވިސްނުން އެންމެ ބޮޑަށް ހުރީ ލިވަޕޫލްގެ ޖަރުމަނު ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އަށެވެ. ނަމަވެސް ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދޭން ކްލޮޕްގެ ވިސްނުން މިވަގުތު ނެތުމާ ގުޅިގެން އެހެން ތިން ކޯޗަކަށް ވިސްނަން ފެށީ އެވެ.

އެ ތިން ކޯޗުންނަކީ ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހޫލިއަން ނާގެލްސްމަން އާއި ނެދަލޭންޑްސްގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް ވެންހާލް އާއި ޖަރުމަނުގެ މިހާރުގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އަދި ކުރީގެ ފޯވަޑް މިރޮސްލާވް ކްލޯސާ އެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ޖަރުމަނު ފެޑަރޭޝަނުގެ އެއްވަނަ ހޮވުމަކީ ޒުވާން ކޯޗު ނާގެލްސްމަން އެވެ. ލައިޕްޒިގްގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދި ނަމަވެސް ބަޔާން މިއުނިކުން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރީ އެންމެ ދޮޅު އަހަރަށްފަހު އެވެ. ނަމަވެސް ނާގެލްސްމަން އަދިވެސް ހުރީ ބަޔާންގެ ކޮންޓްރެކްޓްގަ އެވެ. ގައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ރިލީޒް ކުރާނަމަ ޖަރުމަނު ފެޑަރޭޝަނުން ބަޔާން އަށް 10 ނުވަތަ 12 މިލިއަން ޑޮލަރު ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައިދޭންޖެހޭނެ އެވެ.

ކްލޯސާ އަކީ އެންމެން ފަހުން ޖަރުމަނުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިން ދެ ކޯޗުންގެ ވެސް އެސިސްޓެންޓް ކޯޗެވެ. މިހެންވެ އޭނާ އަށް ގައުމީ ޓީމު ގެންގުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އެކަމަކު ފްރާންސް އަތުން ރޭ މޮޅުވި މެޗުގައި ވަގުތީ ކޯޗުކަން އޭނާ އަށް ނުދިނުމުން ކްލޯސާ ހެޑްކޯޗުގެ މަގާމަށް ނުގެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

ލުއިސް ވެންހާލް އަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗެކެވެ. ބަޔާން އާއި ބާސެލޯނާ، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަދި ނެދަލޭންޑްސްގެ ގައުމީ ޓީމަށް ވެސް އޭނާ ތިން ފަހަރަކު ކޯޗުކޮށްދިނެވެ. ގައުމީ ޓީމަކަށް ކޯޗުކޮށްދޭން އޭނާގެ ޝައުގު ހުއްޓަސް އެކަމަށް ހުރަސް އަޅަނީ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް