ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:39
ބޮލީވިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ބޮލީވިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އާޖެންޓީނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަން
މެސީ ނުހިމަނައި ވެސް އާޖެންޓީނާ އަށް ފުރިހަމަ މޮޅެއް
 
މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ނިންމީ އަރާމު ކުރުމަށް މެސީ އަށް ވަގުތު ދިނުމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި، ބޮލީވިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ވެސް އާޖެންޓީނާ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ނަމަވެސް، އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ނިންމީ އަރާމު ކުރުމަށް މެސީ އަށް ވަގުތު ދިނުމަށެވެ. ބޮލީވިއާއާ ދެކޮޅަށް އާޖެންޓީނާ އިން ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

Advertisement

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އާޖެންޓީނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެންހެލް ޑި މާރިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާ އަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު ނިކޮލަސް ޓަލިއާފިކޯ އެވެ. 42 ވަނަ މިނެޓުގައި އޭނާ ވެސް ލަނޑު ޖެހީ ޑި މާރިއާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އާޖެންޓީނާގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު، މެޗުގެ 83 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ނިކޮލަސް ގޮންޒާލޭޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެކްސެކިއެލް ޕަލަސިއޯސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު އާޖެންޓީނާ އޮތީ ކޮމްމެބޯލް ސަރަހައްދުގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވެސް މޮޅުވެ، ތިން ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ކޮންމެބޯލް ސަރަހައްދުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގަ ލިބޭނީ ހަ ޓީމަކަށެވެ. ހަތް ވަނަ ޓީމަށް ޕްލޭ އޮފް މެޗެއް ކުޅެން ޖެހޭއިރު، ތިން ޓީމެއް ކަޓާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް