ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 10:20
ނ. ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
ނ. ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ
އެމްޓީސީސީ
ނ. ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް
ނ. ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 11.91 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ނ. ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ އެ ކުންފުނިން ނ.ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް 5 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 10,276 އަކަފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި 2 ކްލާސް ރޫމާއި، 1 އައިސީޓީ ލެބާއ،ި 1 ލައިބްރަރީއާއި 2 ވޯރކްޝޮޕް އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

އެމްޓީސީސީއާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 11.91 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 270 ދުވަސް ތެރޭ ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

Advertisement

ނ. ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެމްޓީސީސީން ބުނީ 2,724 މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ވެލިދޫ ރައްޔިތުން އާއްމުކޮށް ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަތީ ފަންތީގައި ހިންގަމުންދާ 7 ރިސޯޓެއް އެ އަތޮޅުގައި މިހާރުވެސް އޮތުމާއެކު ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދަނީ އެ ރިސޯޓްތަކުގައި ކަމަށެވެ. ވެލިދޫގައި އެކަށީގެންވާ އާބާދީއެއް އޮތުމާއެކު ތައުލީމް ހާސިލް ކުރަމުންދާ ބޮޑު އާބާދީއެއްވެސް އޮންނަކަން އެމްޓީސީސީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެތަކެއް ޒުވާނުންނަކަށް ފަހިވެގެން ދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ ތައުލީމީ ގާބިލު ޒުވާން ޖީލެއް އުފެދިގެންދާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް