ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:34
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރައީސް އޮފީސް
އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް
އާޒިމްގެ ރައްދެއް، ''ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކުރިއަށްދާނެ''
 
އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަހަށް ގަޑިއަށް ނިންމަން ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެދޭ
 
އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލަން ނުޖެހޭނެ

ފާޑުކިޔަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވަރަށް ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ޕީއެންސީގެ ކެންޑިޑޭޓު ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ކުރި ހޯއްދަވާފައެވެ. އަދި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ ދެވަނައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެތޯ ބުނެ ސުވާލު އުފައްދަމުންނެވެ. އަދި އާޒިމްއަށް އަމާޒު ކުރައްވާ ފާޑު ވެސް ކިޔާފައިވެއެވެ. މުޅި ރާއްޖޭގައި ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިރު، މިމަޝްރޫއުތަކަކީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުތަކެއް ކަމަށް ވެސް އިދިކޮޅު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މިފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދެއްވައި އާޒިމް ވިދާޅުވީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. އާޒިމް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ސަބަބަކާއި ހުރެ އެމްޓީސީސީގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހުއްޓާލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެއީ ވޯޓުލާ ދުވަސްވީ ކަމުގައި ވިޔަސް މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށާއި، ބަސް އަދި ފެރީ ދަތުރުތައް ވެސް ކުރިއަށްދިޔަ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ އެމްޓީސީސީ އާ ހަވާލުކުރާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް އަވަހަށް ގަޑިއަށް ނިންމަން ހުރިހާ ރައްޔިތުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ހިންގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އާޒިމް ވިދާޅުވީ މިއީ ކުރީގައި ބޭރުގެ ކުންފުނިތަކުން ހިންގަމުން ދިޔަ މަޝްރޫއުތައް ކަމަށެވެ. މިފަދަ މަޝްރޫއުތައް އެމްޓީސީސީން ހިންގަން ފެށުމުން 150 އާއި 200 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ފައިސާ ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ކަމަށެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުގެ ހަރުދަނާކަން ހާމަކޮށްދޭ ހަގީގަތެއް ކަމަށް އާޒިމް މީގެ ކުރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ދަނީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްރަށުގައި ބަނދަރުތައް ހެދުމާއި، ނެރު ފުންކުރުމާއި، ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމާއި، ބިން ހިއްކުމާއި، އެއާޕޯޓުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އާރްޓީއެލްގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތާއި، ބަހުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެމުންދަނީ އެމްޓީސީސީންނެވެ. ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ ޚިދުމަތްތައް އެމްޓީސީސީން ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، މިހާރު އެކުންފުންޏަށް ވަނީ ރައްޔިތުންގެ ލޯތްބާއި، އިތުބާރު ލިބިފައެވެ.

އެގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 42 އަހަރުތެރޭ އެމްޓީސީސީން ވާނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އުމްރާނީ ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގާ ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ނިންމާފައެވެ. 1980 ވަނަ އަހަރު އެމްޓީސީސީ އުފެދުނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ ދަތުރުގެ މުހިންމު މަރުޙަލާއެއްގައެވެ. ކުންފުނި އުފެދުނީއްސުރެ ރާއްޖޭގެ އުމްރާނީ ތަރައްގީ އާއި އިޖުތިމާއީ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި އެމްޓީސީސީން ވާނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
17%
33%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް