ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 06:21
ދާދި ފަހުން އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ޖޫނިއާ
ދާދި ފަހުން އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ ޖޫނިއާ
ރޮއިޓާސް
ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމު
ޤައުމީ ޓީމަށް ނެގި ނެގުން، ނޭމާ ދިފާއު ކޮށްފި
 
ނޭމާ ބުނީ އަބަދު ވެސް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ ނުހަނު ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް

ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި އޭނާ ހިމެނުމުން، އެކަމުގެ ދިފާއުގައި ނޭމާ ޖޫނިއާ ވާހަކަ ދައްކައިފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފެށިގެން ނޭމާ ހުރީ ކުޅުމާ ދުރުގަ އެވެ. އަނިޔާ އިން މުޅިން ރަނގަޅު ނުވި ނަމަވެސް، މިދިޔަ މަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވަނީ ކުޅެން ފަށައިފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) ދޫކޮށް، ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ހިލާލަށް ބަދަލުވިފަހުން، މިހާތަނަށް އެއްވެސް މެޗެއްގައި އޭނާ ކުޅެފައެއް ނުވެ އެވެ. ސަބަބަކީ އަދިވެސް އަނިޔާ އިން މުޅިން ރަނގަޅު ނުވާތީ އެވެ.

ނޭމާ ބުނީ އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ވަރަށް އުފަލުން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އޭނާ މުޅިން ފިޓު ނޫން ކަމަށް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ އަލް ހިލާލްގައި މިހާތަނަށް މެޗެއް ކުޅެފައި ނުވަނީ ވެސް މުޅިން ފިޓު ނުވާތީ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސައުދީ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން އަލް ހިލާލުން ކުޅުނު މެޗުގައި އޭނާ ކުޅެން އުޅުނު ކަމަށް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ފަހު ވަގުތު އެ މެޗުގައި ނޭމާ ނުކުޅުވަން ކޯޗު ނިންމީ، އޭނާ އަށް ފަރިތަކުރުމުގައި ލިބުނު ކުޑަ އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް ކޯޗު އެ ނިންމުން ނިންމީ އިތުރު ރިސްކެއް ނަގަން ބޭނުން ނުވާތީ ކަމަށް ނޭމާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

ނޭމާ ބުނީ އަބަދު ވެސް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަކީ ނުހަނު ޕްރެޝަރު ބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ރައްޓެހިންނާއި، އާއިލާގެ ފަރާތުން ޕްރެޝަރު އަންނަ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ނޭމާ ބުނީ އަބަދު ވެސް އޭނާ ބޭނުންވަނީ ޤައުމީ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެން ކަމަށާއި، މިހާތަަނަށް އެކަމުގެ ކޮންމެ ވެސް ވަރެއް ހާސިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ބްރެޒިލް އިން ބޮލީވިއާ އަދި ޕެރޫއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ސްކޮޑުގައި ނޭމާ ވަނީ ހިމަނައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ ދެ މެެޗުގެ ފުރަތަމަ 11 އިން ނޭމާ ފެނިދާނެ ކަމާމެދު ވަނީ ސުވާލު އުފެދިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް